مسابقات دوومیدانی بانوان باشگاه‌های کشور ۹۹ به میزبانی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران و طی سه مرحله  برگزار شد. سپاهان اصفهان با ۷۰۴ امتیاز قهرمان و دانشگاه آزاد با ۶۱۵ امتیاز نایب قهرمان شدند. پلیمر خلیج فارس خرم آباد نیز با ۵۷۹ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. هیات تهران با ۲۳۴ امتیاز، سلکتور با ۱۸۶ امتیاز، خراسان شمالی با ۵۴ امتیاز، هرمزگان با ۴۶ امتیاز و اصفهان با ۲۶ امتیاز نیز مقام‌های چهارم تا هشتم را کسب کردند.
1) زهرا جعفر آبادی 2) ملیحه بختی 3) ساناز امیری پور 4) سارا ندافی 5) پردیس عبدالمحمدی 6) الهه سیفی 7) مریم محبی 8) سپیده توکلی 9) ثنا دادرس 10) آیلین بابکی 11) مهدیه زعیمی 12) پریسا عرب 13) پریچهر شاهی 14) بیتا فکری 15) مهدیه حکمت سرا 16) هانیه ثمری 17) الهام کاکلی 18) الهام سمرقندیان 19) زهرا شفیعی 20) الهه رحیمی فر 21) الناز موسایی
1) زینب احدی 2) فرزانه فصیحی 3) حمیده اسماعیل نژاد 4) فائزه طباطبایی 5) حدیث احمدی 6) مریم کاظمی 7) کژان رستمی 8) نگین ولی پور 9) ژاله کاردان 10) مهسا کارگر 11) فاطمه میریان 12) فاطمه ابراهیم محمدی 13) مریم محمودی 14) فاطمه نصر 15) فائزه آشورپور 16) شهلا محمودی 17) سحر ضیایی 18) الهام هاشمی 19) یگانه میرحسینی 20) سمیرا کردعلی 21) فرحناز رایزن
1) فاطمه زهرا قلعه نویی 2) فرنوش آقایی 3) دلنیا بیگم جانی 4) سارینا ساعدی 5) مهسا بازیگر 6) زهرا مرادی 7) مبینا طاهرخانی 8) سمیرا خداترس 9) تکتم دستاربندان 10) حدیثه رئوف 11) زهرا عرب رستمی 12) زهرا مرادی 13) صبا عظیمی 14)فاطمه یوسفی 15) فاطمه سیما شادکام 16) ریحانه مبینی 17) فاطمه محیطی زاده 18) مهسا میرزا طبیبی 19) یلدا کلهر 20) پردیس رحیمی 21) نرگس بهروزی 22) فاضله یوسفی 23) ساناز شیرمانی
1) محدثه اولادی 2) سیما هراتی 3) زکیه مردانی 4) سارا آسیاب بانی 5) زهرا پاریاد 6) نگین عدالت7) الهه سینکایی8) بشرا راموز9)ملیکا نوروزی10) نرگس رستگار 11) نیایش مصدقی 12) ساجده فانی 13) کیمیا پورخلخالی 14) فاطمه سرشتی 15) نرجس ذوقی 16) فاطمه قیچی وند 17) طراوت مولایی 18) فاطمه فرجی 19) کیمیا فراهانی
1) مهسا فرمهینی 2) شیلان غلامی3) ملینا رضایی ملک 4) عاطفه عظیمی 5)سپیده صارمی 6) مهسا سربازی7) مهتاب کیانی 8) زینب آقا حسن نوش 9) مهسا آقاغفاری 10) آیدا چرخی 11) فاطمه برقی کار 12) زهرا شاه محمدی 13) مارال عطاردی
1) زهرا رمضانی
1) زهرا اسداللهی 2) سمیرا مقدم
1) فاطمه پاکدامن 2) مهدیس مینایی پور3) نیکی کاظمی 4) الهه گل‌ محمدی
1) مرضیه کمره 2) انیس حق شناس
1) هاجر صفرزاده 2) فاطیما زهرا قربانیان3) شکوه طیاره 4) ستایش یزدانی 5) منیژه سلیمی 6) زهرا بانوج رضایی
1) مریم السادات اصغری
1) فرحناز فروغی 2) نسرین نادعلی 3) شیوا شیرانی 4) ساجده موگویی5) زهرا دادخواه 6) مهدیه شریفیان
1) زهرا طالبی
1) لیلا خدری 2) زهرا صفایی 3) روژین جهانی 4) زهرا ابوطالب
1) بهاره جهان تیغ
1) صدف عسگریان
مرحله اول / 17 و 18 شهریور 99

1) زهرا جعفر آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۵۶:۲۳.۱ دقیقه

2) زینب احدی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۵۶:۳۱.۴ دقیقه

3) محدثه اولادی – هیات تهران- ۱:۰۳.۵ ساعت

4) مهسا فرمهینی- سلکتور- ۱:۰۴.۲ ساعت

5) سیما هراتی- هیات تهران- ۱:۰۸.۵ ساعت

6) ملیحه بختی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱:۰۹.۴ ساعت

7) فاطمه زهرا قلعه نویی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱:۱۰.۱ ساعت

1) فرزانه فصیحی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۱.۶۸ ثانیه

2) حمیده اسماعیل نژاد- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۲.۲۳ ثانیه

3) ساناز امیری پور – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۲.۵۱ ثانیه

4) فرنوش آقایی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد-۱۲.۶۳ ثانیه

5) ساراندافی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۲.۶۹ ثانیه

6) دلنیا بیگم جانی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۲.۷۰ ثانیه

7) زکیه مردانی- هیات تهران- ۱۳.۰۳ ثانیه

8) شیلان غلامی- سلکتور- ۱۳.۱۷ ثانیه

9) زهرا رمضانی چمارینی- مازندران- ۱۳.۲۷ ثانیه

10) فاطمه پاکدامن- ناشنوایان- ۱۳.۵۳ ثانیه

11) سارا آسیاب بانی- هیات تهران- ۱۳.۵۹ ثانیه

1) حدیث احمدی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۲.۵۳متر

2) سارینا ساعدی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۲.۰۳ متر

3) مریم کاظمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۲.۰۱ متر

4) پردیس عبدالمحمدی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۱.۸۲متر

5) زهرا پاریاد- هیات تهران- ۱۱.۱۴ متر

6) الهه سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۰.۰۱متر

7) مهسا بازیگر- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۹.۳۱ متر

1) کژان رستمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۵۶.۶۱ ثانیه

2) مریم محبی- دانشگاه آزاد اسلامی – ۵۷.۲۶ ثانیه

3) زهرا مرادی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۵۷.۴۵ ثانیه

4) الهام کاکلی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵۹.۱۴ ثانیه

5) نگین ولی پور- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱:۰۰.۳۹ دقیقه

6) مرضیه کمره- هرمزگان- ۱:۰۱.۴۸ دقیقه

7) نگین عدالت- هیات تهران- ۱:۰۱:۵۴ دقیقه

8) هاجر صفرزاده قهدریجانی- خراسان شمالی- ۱:۰۲.۰۳ دقیقه

9) فرحناز فروغی- اصفهان- ۱:۰۳.۳۳ دقیقه

10) نسرین نادعلی- اصفهان-۱:۰۵.۱۶ دقیقه

11) زهرا طالبی – مرکزی- ۱:۰۵.۸۳ دقیقه

1) سپیده توکلی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۲.۲۱متر

2) ثنا دادرس- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۱.۷۱ متر

3) مبینا طاهرخانی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۱.۵۱ متر

4) فاطمیا زهرا قربانیان- خراسان شمالی- ۱۱.۳۷ متر

5) ژاله کاردان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱.۳۰ متر

6) ملینا رضایی ملک- سلکتور- ۱۱.۰۵ متر

7) الهام هاشمی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۰.۴۸ متر

8) حدیث فسیسین- سلکتور- ۹.۰۴ متر

1) آیلین بابکی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱.۷۵متر

2) مهسا کارگر- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱.۶۸متر

3) مینا حسینی- سلکتور- ۱.۶۸متر

4) مهدیه زعیمی- دانشگاه آزاد اسلامی – ۱.۶۸متر

1) پریسا عرب- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۷:۳۲.۶۳ دقیقه

2) عاطفه عظیمی- سلکتور- ۱۹:۲۷.۲۰ دقیقه

3) فاطمه میریان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۹:۳۷.۷۰دقیقه

4) فاطمه ابرهیم – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۹:۵۴.۴۰ دقیقه

5) سمیرا خداترس- پلیمرخلیج فارس خرم آباد – ۲۰:۱۸.۸۰ دقیقه

6) فاطمه سیما شادکام- پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۲۰:۴۶.۹۹دقیقه

7) الهه سینکایی- هیات تهران- ۲۱:۰۰.۸۲ دقیقه

8) شکوه طیاره- خراسان شمالی- ۲۱:۱۴.۸۶ دقیقه

1) مریم محمودی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۴:۴۱.۶۳ دقیقه

2) تکتم دستاربندان- پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۴:۴۲.۸۰ دقیقه

3) فاطمه نصر- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۴:۴۶.۹۱ دقیقه

4) پریچهر شاهی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۴:۴۹.۹۳ دقیقه

5) حدیثه رئوف خوش- پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۴:۵۴.۰۱ دقیقه

6) بشرا راموز- هیات تهران- ۵:۰۶.۱۵ دقیقه

7) سپیده صارمی- سلکتور- ۵:۲۵.۱۶ دقیقه

8) ستایش یزدانی- خراسان شمالی- ۵:۴۲.۸۹ دقیقه

1) زهرا عرب رستمی- پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۵۵.۱۷ متر

2) ریحانه آرانی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۵۴.۳۵ متر

3) بیتا فکری- دانشگاه آزاد اسلامی- ۴۸.۶۵ متر

4) مهدیه حکمت سرا- دانشگاه آزاد اسلامی – ۴۶.۵۹ متر

5) ملیکا نوروزی – هیات تهران- ۴۳.۳۳ متر

6) مهدیس مینایی پور- ناشنوایان- ۳۷.۴۱ متر

1) فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۸.۵۵ ثانیه

2) دانشگاه آزاد اسلامی- ۴۹.۰۰ ثانیه

3) هیات تهران- ۵۱.۸۰ ثانیه

4) پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۵۲.۴۷ ثانیه

1) ساراندافی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۴.۶۹ ثانیه

2) فائزه آشورپور- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۴.۸۰ ثانیه

3) پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۵.۶۴ ثانیه

4) نرگس رستگار- هیات تهران- ۱۵.۷۹ ثانیه

1) کژان رستمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱:۰۲.۹۸ دقیقه

2) زهرا مرادی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱:۰۴.۲۸ دقیقه

3) شهلا محمودی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱:۰۴.۳۲ دقیقه

4) الهه سیفی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱:۰۶.۴۳ دقیقه

5) نرگس رستگار- هیات تهران- ۱:۰۷.۱۳ دقیقه

6) شیوا شیرانی- اصفهان- ۱:۱۵.۴۲ دقیقه

7) لیلا خدری- قم – ۱:۱۸.۹۷ دقیقه

8) سمیرا مقدم- ناشنوایان- ۱:۲۱.۱۹ دقیقه

1) سحر ضیایی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۲.۵۰ متر

2) صبا عظیمی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۳۵.۸۴ متر

3) سپیده توکلی نیک- دانشگاه آزاد اسلامی- ۳۱.۰۶ متر

4) انیس حق شناس- هرمزگان- ۲۷.۵۳ متر

5) ثنا دادرس- دانشگاه آزاد اسلامی- ۲۶.۰۱ متر

6) مهسا سربازی- سلکتور- ۲۴.۲۷ متر

7) زهرا اسدالهی – کهگیلویه و بویراحمد- ۲۳.۴۳ متر

8) نیایش مصدقی – هیات تهران- ۲۱.۷۴ متر

1) تکتم دستاربندان- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۲:۱۵.۷۶ دقیقه

2) مریم محمودی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۲:۱۶.۷۹ دقیقه

3) حدیثه رئوف خوش فطرت- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۲:۱۹.۱۳ دقیقه

4) هانیه ثمری- دانشگاه آزاد اسلامی- ۲:۱۹.۵۵ دقیقه

5) سپیده صارمی – سلکتور- ۲:۲۱.۶۷ دقیقه

6) نگین ولی پور- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۲:۲۲.۸۰ دقیقه

7) ساجده فانی هیات تهران- ۲:۲۵.۴۲ دقیقه

8) ساجده موگویی- اصفهان- ۲:۳۳.۸۱ دقیقه

1) فرزانه فصیحی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۲۴.۹۵ ثانیه

2) الهام کاکلی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۲۵.۵۸ ثانیه

3) حمیده اسماعیل نژاد- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۲۶۰۲ ثانیه

4) فرنوش آقایی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۲۶.۱۲ ثانیه

5) نگین عدالت- هیات تهران- ۲۷.۱۹ ثانیه

6) زکیه مردانی- هیات تهران- ۲۷.۵۳ ثانیه

7) مهتاب کیانی- سلکتور- ۲۷.۶۵ ثانیه

8) فرحناز فروغی- اصفهان- ۲۷.۶۶ ثانیه

1) ژاله کاردان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۷.۰۰متر

2) فاطمیا زهرا قربانیان- خراسان شمالی- ۴۰.۸۶ متر

3) الهام سمرقندیان – دانشگاه آزاد اسلامی- ۳۹.۵۱متر

4) فاطمه یوسفی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۲۸.۶۴ متر

5) الهام هاشمی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۲۷.۶۵ متر

6) انیس حق شناس- هرمزگان- ۲۵.۵۱متر

7) زهره دادخواه- اصفهان – ۲۵.۳۳ متر

1) فاطمه نصر – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱:۴۹.۳۱ دقیقه

2) سمیرا خداترس- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۲:۰۰.۵۵ دقیقه

3) فاطمه سیما شادکام- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۲:۰۷.۳۴ دقیقه

4) الهه سینکانی- هیات تهران- ۱۲:۵۴.۵۹ دقیقه

5) بهاره جهان تیغ- سیستان و بلوچستان- ۱۳:۱۰.۷۶ دقیقه

6) زهرا شفیعی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۴:۰۱.۹۳ دقیقه

1) ریحانه مبینی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۶.۰۸ متر

2) کیمیا پورخلخالی – هیات تهران- ۵.۴۵ متر

3) الهه رحیمی فر- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵.۳۴ متر

4) مهدیه زعیمی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵.۳۱ متر

5) زهرا پاریاد- هیات تهران- ۵.۲۹ متر

6) مریم السادات اصغری- خراسان جنوبی- ۵.۱۹ متر

7) سارینا ساعدی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۵.۱۱ متر

8) یگانه میرحسینی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۵.۰۷ متر

1) فاطمه محیطی زاده- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۴۲۱۰ امتیاز

2) فائزه طباطبایی- فولاد مبارکه سپاهان- ۴۱۲۷ امتیاز

3) الناز موسایی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۳۳۹۲ امتیاز

4) مهدیه شریفیان- اصفهان- ۲۲۵۳ امتیاز

5) منیره سلیمی- خراسان شمالی- ۲۰۲۶ امتیاز

6) نیکی کاظمی- ناشنوایان- ۷۷۹ امتیاز

1) مهسا میرزا طبیبی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۳.۹۱ متر

2) سمیرا کردعلی – فولاد مبارکه سپاهان- ۳.۲۰ متر

1) پریسا عرب – دانشگاه آزاد – ۴۰:۰۸.۵۶ دقیقه

2) پریچهر شاهی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۴۱:۵۱.۳۰ دقیقه

3) عاطفه عظیمی – سلکتور- ۴۱:۵۸.۲۵ دقیقه

4) فاطمه میریان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۲:۱۱.۲۱ دقیقه

5) فاطمه ابراهیم محمدی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۵:۰۶.۴۱ دقیقه

6) فاطمه سرشتی- هیات تهران- ۴۷:۱۴.۵۴ دقیقه

7) زینب آقا حسن نوش- سلکتور- ۴۸:۵۹.۹۸ دقیقه

8) یلدا کلهر – پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۶۱:۲۶.۷۹ دقیقه

1) پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۳:۵۴.۰۹ دقیقه

2) فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۳:۵۵.۱۱ دقیقه

3) دانشگاه آزاد اسلامی- ۴:۱۴.۵۶ دقیقه

4) سلکتور- ۴:۱۶.۰۳ دقیقه

5) هیات تهران- ۴:۲۱.۷۵ دقیقه

مرحله دوم / 29 و 30 شهریور 99

1-زینب احدی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۵۶:۱۶.۱ دقیقه

2-زهرا جعفر آبادی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵۶:۳۶.۱ دقیقه

3-سیما هراتی- هیات تهران- ۱:۰۳.۱ ساعت

۴- فاطمه زهرا قلعه نویی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱:۰۳.۲ ساعت

۵- مهسا فرمهینی- سلکتور- ۱:۰۴.۳ ساعت

۶- ملیحه بختی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱:۱۰.۳ ساعت

1- فرزانه فصیحی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان -۱۱.۷۵ ثانیه

2- حمیده اسماعیل نژاد – فولاد مبارکه سپاهان-۱۲.۱۵ ثانیه

3- ساناز امیری پور – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۲.۴۴ ثانیه

۴- دلنیا بیگم جانی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۲.۵۴ ثانیه

۵- فرنوش آقایی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۲.۶۵ ثانیه

۶- سارا ندافی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۲.۷۲ ثانیه

۷- کیمیا پور خلخالی- هیات تهران- ۱۲.۷۹ ثانیه

۸- زکیه مردانی- هیات تهران- ۱۲.۹۹ ثانیه

1-سارینا ساعدی – پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۱.۹۸ متر

2-پردیس عبدالمحمدی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۱.۹۲ متر

3-مریم کاظمی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۱.۸۵ متر

۴- حدیث احمدی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱.۵۱متر

۵- زهرا پاریاد-هیات تهران-۱۱.۰۳ متر

۶- نرجس ذوقی- هیات تهران- ۱۰.۷۶ متر

۷- آیلین بابکی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۰.۷۰ متر

۸- مهسا بازیگر- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۹.۵۶ متر

1- کژان رستمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان -۵۵.۸۷ ثانیه

2- زهرا مرادی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد-۵۶.۱۱ ثانیه

3- محدثه ابراهیم پور – پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد – ۵۷.۶۴ ثانیه

۴- هانیه ثمری- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵۸.۸۰ ثانیه

۵- هاجر صفرزاده- خراسان شمالی- ۵۹.۲۵ ثانیه

۶- نگین ولی پور- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۵۹.۷۵ ثانیه

۷- مرضیه کمره- هرمزگان- ۵۹.۷۸ ثانیه

۸- سپیده صارمی- سلکتور- ۵۹.۹۷ ثانیه

1- سپیده توکلی – دانشگاه آزاد اسلامی -۱۲.۱۹ متر

2- مریم نوروزی- هرمزگان- ۱۲.۱۶ متر

3- الهام هاشمی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۱.۹۳ متر

۴- ثنا دادرس- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۱.۶۴ متر

۵- مبینا طاهرخانی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۱.۴۰ متر

۶- ژاله کاردان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱.۲۹ متر

۷- ملینا رضایی ملک- سلکتور- ۱۱.۱۴ متر

۸- فاطمه زهرا قربانیان- خراسان شمالی- ۱۱.۱۲ متر

1-آیلین بابکی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱.۷۱ متر

2-مینا حسینی- سلکتور- ۱.۶۸ متر

3-مهدیه زعیمی- دانشگاه آزاد اسلامی – ۱.۶۸ متر

۴- مهسا کارگر- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان۱.۶۰ متر

1- پریسا عرب – دانشگاه آزاد اسلامی -۱۹:۱۶.۰۰ دقیقه

2- عاطفه عظیمی- سلکتور-۱۹:۴۹.۰۷ دقیقه

3- فاطمه میریان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان -۱۹:۵۰.۷۴ دقیقه

۴- سمیرا خداترس- پلیمرخلیج فارس خرم‌آباد- ۲۰:۱۳.۰۳ دقیقه

۵- فاطمه سیما شادکام- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲۰:۱۹.۲۱ دقیقه

۶- فاطمه ابراهیم محمدی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۲۰:۴۰.۳۷ دقیقه

۷- سمیرا زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۲۰:۵۳.۸۳ دقیقه

۸- سمانه اسحاقی- هیات تهران- ۲۲:۰۹.۵۲ دقیقه

1-مریم محمودی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۴:۴۶.۵۱ دقیقه

2-تکتم دستاربندان- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۴:۴۸.۵۰ دقیقه

3-حدیثه رئوف- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد – ۴:۴۹.۰۲ دقیقه

۴- پریچهر شاهی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۴:۵۴.۴۰ دقیقه

۵- بشرا راموز- هیات تهران- ۵:۰۱.۱۵ دقیقه

۶- زهرا شفیعی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵:۲۶.۹۷ دقیقه

۷- مهسا آقاغفاری- سلکتور- ۵:۳۴.۶۵ دقیقه

۸- عارفه حسینی- سلکتور- ۵:۳۸.۸۵ دقیقه

1- ریحانه آرانی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان -۵۷.۱۵ متر

2- زهرا عرب رستمی- پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۵۳.۸۱ متر

3 – مهدیه حکمت سرا- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵۱.۵۲ متر

۴- بیتا فکری- دانشگاه آزاداسلامی- ۵۰.۶۰ متر

۵- ملیکا نوروزی- هیات تهران- ۴۲.۴۲ متر

۶- مهدیس مینایی پور- کهگیلویه وبویر احمد- ۳۸.۵۰ متر

۷- صبا عظیمی – پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۱۷.۵۲ متر

1- دانشگاه آزاد اسلامی- ۴۸.۵۳ ثانیه

2- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۸.۷۴ ثانیه

3- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۴۹.۶۲ ثانیه

۴- سلکتور – ۵۱.۵۶ ثانیه ۵- هیات تهران- ۵۱.۸۳ ثانیه

1- سارا ندافی – دانشگاه آزاد اسلامی -۱۴.۵۹ ثانیه

2- پردیس عبدالمحمدی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۵.۸۶ ثانیه

3- زهرا صفایی- قم – ۱۷.۲۰ ثانیه

۴- سمیرا کرد علی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۸.۶۱ ثانیه

۵- آیدا چرخی- سلکتور- ۲۰.۰۰ ثانیه

۶- فاطمه برقی کار- سلکتور- ۲۰.۲۹ ثانیه

۷- پردیس رحیمی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲۰.۳۹ ثانیه

۸- نرگس بهروزی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲۳.۲۴ ثانیه

1-کژان رستمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۱:۰۱.۸۶ دقیقه

2-محدثه ابراهیم پور – پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد-۱:۰۳.۳۴ دقیقه

3- شهلا محمودی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۱:۰۳.۸۹ دقیقه

۴- زهرا مرادی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱:۰۴.۰۹ دقیقه

۵- الهه سیفی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱:۰۴.۵۳ دقیقه

۶- سمیرا مقدم- کهگیلویه و بویراحمد- ۱:۱۷.۴۶ دقیقه

۷- آیدا چرخی- سلکتور- ۱:۱۷.۴۷ دقیقه

1-سحر ضیایی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۴۱.۵۱ متر

2-صبا عظیمی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۳۳.۵۹ متر

3-سپیده توکلی- دانشگاه آزاد اسلامی – ۳۰.۳۹ متر

۴- انیس حق شناس- هرمزگان- ۲۸.۶۹ متر

۵- ثنا دادرس- دانشگاه آزاد اسلامی- ۲۷.۴۷متر

۶- نیایش مصدقی- هیات تهران- ۲۳.۲۳ متر

۷- مهسا سربازی-سلکتور- ۲۳.۲۳ متر

۸- زهرا شاه محمدی- سلکتور- ۲۳.۰۸ متر

1-مریم محمودی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۲:۱۳.۴۳ دقیقه

2-تکتم دستاربندان- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲:۱۵.۵۰ دقیقه

3-هانیه ثمری- دانشگاه آزاد اسلامی- ۲:۱۶.۷۰ دقیقه

۴- حدیثه رئوف- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲:۱۸.۰۲ دقیقه

۵- سپیده صارمی- سلکتور- ۲:۱۹.۳۳ دقیقه

۶- ساجده فانی- هیات تهران- ۲:۲۱.۳۸ دقیقه

۷- نگین ولی پور- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۲:۲۳.۲۹ دقیقه

۸- فاطمه قیچی وند- هیات تهران- ۲:۳۳.۶۷ دقیقه

1-فرزانه فصیحی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۲۴.۲۹ ثانیه

2-ساناز امیری پور- دانشگاه آزاد اسلامی-۲۵.۴۴ ثانیه

3-فرنوش آقایی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد-۲۵.۶۱ ثانیه

۴- ریحانه کاظمی- هرمزگان- ۲۷.۰۶ ثانیه

۵- نسرین نادعلی- اصفهان- ۲۷.۰۷ ثانیه

۶- فرحناز فروغی- اصفهان- ۲۷.۲۵ ثانیه

۷- نگین آذری عدالت- هیات تهران- ۲۷.۳۹ ثانیه

۸- روژین جهانی- قم- ۲۷.۶۴ ثانیه

1-ژاله کاردان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۵۰.۴۳ متر

2-فاطمه زهرا قربانیان- خراسان شمالی- ۴۰.۲۷ متر

3-الهام سمرقندیان- دانشگاه آزاد اسلامی – ۳۹.۸۷ متر

۴- الهه گل‌محمدی- ناشنوایان- ۳۱.۴۹ متر

۵- فاطمه فرجی- هیات تهران- ۳۰.۷۱ متر

۶- فاضله یوسفی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲۸.۵۱ متر

۷- طراوت مولایی- هیات تهران- ۲۷.۳۶ متر

۸- بیتا فکری- دانشگاه آزاد اسلامی- ۲۵.۶۷ متر

1-فاطمه نصری – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱:۳۲.۴۱ دقیقه

2-سیما شادکام- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۱:۴۶.۱۳ دقیقه

3-سمیرا خداترس- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۱:۴۶.۶۷ دقیقه

۴- فرحناز رایزن- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۲:۳۴.۲۲ دقیقه

۵- الهه سینکایی- هیات تهران- ۱۲:۵۴.۳۰ دقیقه

۶- زهرا شفیعی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳:۲۹.۳۶ دقیقه

1- ریحانه مبینی – پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد -۵.۷۹ متر

2- الهه رحیمی فر- دانشگاه آزاد اسلامی-۵.۶۲ متر

3- کیمیا پور خلخالی- هیات تهران – ۵.۳۹ متر

۴- مارال عطاردی- سلکتور- ۵.۳۸متر

۵- زهرا پاریاد- هیات تهران- ۵.۲۵ متر

۶- مهدیه زعیمی- دانشگاه آزاد اسلامی- ۵.۰۵ متر

۷- یگانه میرحسینی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴.۹۴ متر

۸- دلنیا بیگم جانی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۴.۹۲ متر

1- مهسا میرزا طبیبی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد-۴.۰۰ متر

2- سمیرا کردعلی – فولاد مبارکه سپاهان- ۳.۱۰ متر

3- کیمیا فراهانی – هیات تهران- ۲.۷۰ متر

1-پریسا عرب – دانشگاه آزاد اسلامی- ۳۹:۳۱.۹۳ دقیقه

2-عاطفه عظیمی- سلکتور- ۴۰:۵۲.۶۱ دقیقه

3-پریچهر شاهی- دانشگاه آزاد اسلامی – ۴۱:۳۳.۸۴ دقیقه

۴- فاطمه میریان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۱:۵۸.۰۲ دقیقه

۵- فاطمه ابراهیم محمدی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۴:۰۱.۷۹ دقیقه

۶- سمانه اسحاقی- هیات تهران- ۴۵:۵۰.۳۶ دقیقه

۷- زینب آقا حسن نوش آبادی- سلکتور- ۴۷:۳۶.۳۴ دقیقه

۸- یلدا کلهر- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۵۳:۱۱.۳۰ دقیقه

1-فولاد مبارکه سپاهان اصفهان-۳:۵۲.۳۷ (کژان رستمی-نگین ولی پور-مریم محمودی-شهلا محمودی)

2- پلیمر خلیج فارس خرم آباد-۳:۵۳.۵۱ (زهرا مرادی-تکتم دستاربندان-حدیثه رئوف-محدثه ابراهیم پور)

3- هیات تهران-۴:۰۷.۶۰ (نگین آذری عدالت-ساجده فانی-فاطمه قیچی وند-بشرا راموز)

۴-سلکتور-۴:۰۹.۱۶ (مهتاب کیانی-سپیده صارمی-عاطفه عظیمی-عارفه حسینی)

مرحله سوم / 12 و 13 مهر 99

1- زینب احدی – سپاهان اصفهان – ۵۵:۳۸.۷ دقیقه

2-زهرا جعفر‌آبادی – دانشگاه آزاد – ۵۵:۵۹.۵ دقیقه

3-مهشاد فرمهینی- سلکتور- ۱:۰۲.۵۵.۸ ساعت

۴- ملیحه بختی- دانشگاه آزاد – ۱:۰۳.۱۴.۷ ساعت

۵- محدثه اولادی- هیات تهران- ۱:۱۰.۴۲.۷ ساعت

۶- زهرا ابوطالب – هیات قم- ۱:۲۷.۰۹.۲ ساعت

1-فرزانه فصیحی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۱.۸۷ ثانیه

2-دلینا بیگم جانی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۱۲.۴۱ ثانیه

3-ساناز امیری پور – دانشگاه آزاد – ۱۲.۵۴ ثانیه

۴- فرنوش آقایی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۱۲.۷۸ ثانیه

۵- سارا ندافی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۳.۰۴ثانیه

۶- زکیه مردانی – هیأت تهران – ۱۳.۱۲ ثانیه

۷- زهرا رمضانی – مازندران – ۱۳.۴۳ ثانیه

۸- فائزه آشورپور – سپاهان اصفهان – ۱۳.۶۲ ثانیه

1-سارینا ساعدی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۱۲.۱۰ متر

2- مریم کاظمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱۱.۷۷ متر

3-پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۱.۲۳ متر

۴- مارال عطاردی – سلکتور – ۱۱.۱۹ متر

۵- زهرا پاریاد – هیأت تهران – ۱۰.۸۹ متر

۶- نرجس ذوقی – هیأت تهران – ۱۰.۷۰ متر

۷- الهه سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۰:۳۲ متر

۸- مینا حسینی – سلکتور – ۱۰.۱۸ متر

1-کژان رستمی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۵۶.۰۰ ثانیه

2-زهرا مرادی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد -۵۶.۸۴ ثانیه

3-هاجر صفرزاده – خراسان شمالی – ۵۸.۵۲ ثانیه

۴- هانیه ثمری- دانشگاه آزاد – ۵۸.۷۹ ثانیه

۵- سپیده صارمی- سلکتور- ۵۸.۸۴ ثانیه

۶- مرضیه کمره- هرمزگان- ۵۹.۵۲ ثانیه

۷- نگین ولی پور- سپاهان اصفهان- ۱:۰۰.۰۵ دقیقه

۸- مهتاب کیانی- سلکتور- ۱:۰۰.۵۲ دقیقه

1-ملینا رضایی‌ملک – سلکتور – ۱۱.۹۱ متر

2-سپیده توکلی – دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۱.۶۵ متر

3-مبینا طاهرخانی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۱۱.۴۶ متر

۴- ژاله کاردان- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱.۰۸ متر

۵- حدیث قسیسین- سلکتور- ۹.۵۶ متر

۶- زهره دادخواه- اصفهان- ۸.۷۶ متر

۷- صدف عسگریان- لرستان- ۵.۵۹ متر

1-مهسا کارگر – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۱.۶۸ متر

2-مهدیه زعیمی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱.۶۸ متر

3-مینا حسینی – سلکتور – ۱.۶۵ متر

۴- آیلین بابکی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۱.۶۵ متر

1-پریسا عرب- دانشگاه آزاد – ۱۷:۱۴.۴۴ دقیقه

2- پریچهر شاهی – دانشگاه آزاد – ۱۹:۰۲.۷۶ دقیقه

3-سمیرا خداترس – پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱۹:۲۱.۴۰ دقیقه

۴- سیما شادکام- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۹:۲۳.۲۷ دقیقه

۵- الهه سینکایی- هیات تهران- ۲۰:۰۷.۱۴ دقیقه

۶- عاطفه عظیمی سلکتور- ۲۰:۱۲.۸۶ دقیقه

۷- فاطمه ابراهیم محمدی- سپاهان اصفهان- ۲۰:۳۶.۹۶ دقیقه

۸- سمانه اسحاقی- هیات تهران- ۲۱:۵۸.۸۱ دقیقه

1-مریم محمودی – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۴:۴۵.۸۹ دقیقه

2-تکتم دستاربندان – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۴:۴۶.۷۸ دقیقه

3-حدیثه رئوف – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۴:۴۶.۹۹ دقیقه

۴- فاطمه نصر – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ۴:۴۹.۰۷ دقیقه

۵- بشرا راموز – هیأت تهران – ۵:۰۶.۱۸ دقیقه

۶- بهاره جهان تیغ – سیستان و بلوچستان – ۵:۱۷.۴۶ دقیقه

۷- زهرا شفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی – ۵:۳۳.۵۳ دقیقه

۸- مهسا آقا غفاری – سلکتور – ۵:۴۲.۷۷ دقیقه

1-زهرا عرب رستمی- پلیمرخلیج فارس خرم آباد- ۵۷.۳۳ متر

2-ریحانه آرانی- سپاهان اصفهان – ۵۶.۱۴ متر

3-بیتا فکری- دانشگاه آزاد – ۵۰.۷۲ متر

۴- مهدیه حکمت سرا- دانشگاه آزاد – ۵۰.۶۱ متر

۵- صبا عظیمی- پلیمرخلیج فارس‌خرم‌آباد- ۱۴.۸۶ متر

1-دانشگاه آزاد – ۴۸.۲۰ ثانیه

2-پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۵۰:۰۸ ثانیه

3-هیئت دوومیدانی استان تهران – ۵۱.۰۵ ثانیه

۴- سلکتور – ۵۲.۶۱ ثانیه

1-سارا ندافی – دانشگاه آزاد – ۱۴.۸۱ ثانیه

2-نرگس رستگار – هیأت تهران – ۱۶.۲۳ ثانیه

3-پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۱۶.۲۹ ثانیه

۴- شهلا محمودی – سپاهان اصفهان – ۱۶.۴۱ ثانیه

۵- محدثه ابراهیم پور – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۱۷.۳۳ ثانیه

۶- سمیرا کردعلی – سپاهان اصفهان – ۱۷.۹۵ ثانیه

۷- فاطمه برقیکار – سلکتور – ۱۹.۸۹ ثانیه

۸- پردیس رحیمی – پلیمر خلیج فارس خرم آباد – ۱۹.۹۹ ثانیه

1-کژان رستمی – سپاهان اصفهان-۱:۰۱.۸۲ دقیقه

2-شهلا محمودی- سپاهان اصفهان – ۱:۰۲.۷۷ دقیقه

3-الهه سیفی- دانشگاه آزاد – ۱:۰۵.۵۷ دقیقه

۴- نرگس رستگار- هیات تهران- ۱:۰۶.۳۱ دقیقه

۵- مرضیه کمره- هرمزگان- ۱:۱۱.۳۶ دقیقه

۶- محدثه ابراهیم پور- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۱:۱۵.۵۹ دقیقه

۷- سمیرا مقدم- کهگیلویه و بویر احمد- ۱:۱۷.۵۷ دقیقه

1-سحر ضیایی – سپاهان اصفهان-۴۰.۴۲ متر

2-صبا عظیمی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۳۲.۰۷ متر

3-انیس حق شناس- هرمزگان- ۲۸.۵۸ متر

۴- سپیده توکلی- دانشگاه آزاد – ۲۶.۹۵ متر

۵- الهام سمرقندیان- دانشگاه آزاد – ۲۳.۷۵ متر

۶- مهسا سربازی-سلکتور- ۲۳.۴۸ متر

۷- نیایش مصدقی- هیات تهران- ۲۳.۳۳ متر

1-مریم محمودی – سپاهان اصفهان-۲:۱۲.۶۳ دقیقه

2-تکتم دستاربندان- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲:۱۳.۱۴ دقیقه

3-حدیثه رئوف- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۲:۱۵.۹۳ دقیقه

۴- سپیده صارمی- سلکتور- ۲:۱۸.۶۷ دقیقه

۵- هانیه ثمری- دانشگاه آزاد – ۲:۱۹.۷۲ دقیقه

۶- نگین ولی پور- سپاهان اصفهان- ۲:۲۰.۶۴ دقیقه

۷-ساجده فانی- هیات تهران- ۲:۲۱.۶۷ دقیقه

۸- فاطمه قیچی وند- هیات تهران- ۲:۳۱.۴۹ دقیقه

1-فرزانه فصیحی – سپاهان اصفهان-۲۴.۲۶ ثانیه

2-فرنوش آقایی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد-۲۵.۵۲ ثانیه

3- زهرا مرادی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۲۵.۵۸ ثانیه

۴- ساناز امیری پور- دانشگاه آزاد -۲۵.۶۶ ثانیه

۵- مهتاب کیانی- سلکتور- ۲۶.۵۵ ثانیه

۶- زکیه مردانی – هیات تهران- ۲۶.۷۴ ثانیه

۷- ریحانه کاظمی- هرمزگان – ۲۶.۹۱ ثانیه

۸- فائزه آشورپور- سپاهان اصفهان- ۲۶.۹۲ ثانیه

1-ژاله کاردان – سپاهان اصفهان-۴۸.۵۲ متر

2-الهام سمرقندیان- دانشگاه آزاد – ۴۱.۱۰ متر

3-فاطمه زهرا قربانیان- خراسان شمالی- ۴۰.۸۵ متر

۴- الهه گل محمدی- ناشنوایان- ۳۴.۴۹ متر

۵- فاطمه فرجی- هیئت تهران- ۲۸.۴۸ متر

۶- طراوت مولایی- هیئت تهران- ۲۷.۶۹ متر

۷- بیتا فکری- دانشگاه آزاد – ۲۵.۷۵ متر

۸- زهره دادخواه- هیئت اصفهان- ۲۳.۸۴ متر

1-فاطمه نصر – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۱۱:۲۰.۰۱ دقیقه

2- فاطمه سیما شادکام- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۱:۲۳.۵۶ دقیقه

3- سمیرا خداترس- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۱۱:۴۵.۰۸ دقیقه

۴- فرحناز رایزن- سپاهان اصفهان- ۱۲:۲۰.۵۵ دقیقه

۵- الهه سینکایی- هیئت دوومیدانی استان تهران- ۱۲:۴۱.۱۲ دقیقه

۶- زهرا شفیعی- دانشگاه آزاد – ۱۳:۳۲.۱۱ دقیقه

۷- مهسا آقا غفاری- سلکتور- ۱۴:۰۴.۰۰ دقیقه

1-ریحانه مبینی – پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد -۵.۷۴ متر

2-الهه رحیمی فر- دانشگاه آزاد اسلامی-۵.۶۱ متر

3-حدیث احمدی- فولادمبارکه سپاهان اصفهان- ۵.۴۱ متر

۴- مارال عطاردی- سلکتور- ۵.۳۷ متر

۵- کیمیا پور خلخال- هیات تهران – ۵.۲۷ متر

۶- سارینا ساعدی- پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد- ۵.۲۳ متر

۷- زهرا پاریاد- هیات تهران- ۵.۰۴ متر

۸- مریم کاظمی- سپاهان اصفهان- ۴.۹۶ متر

1-فائزه طباطبایی – سپاهان اصفهان- ۴۳۷۳ امتیاز

2-فاطمه محیطی زاده- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۴۳۶۹ امتیاز

3-الناز موسایی- دانشگاه آزاد – ۳۰۰۵ امتیاز

۴- منیره سلیمی- خراسان شمالی- ۲۱۷۳ امتیاز

1-مهسا میرزا طبیبی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۴.۰۲ متر

2-سمیرا کردعلی – فولاد مبارکه سپاهان- ۳.۴۰ متر

3-کیمیا فراهانی- هیات تهران- ۲.۷۰ متر

1-پریسا عرب – دانشگاه آزاد -۳۶:۰۸.۵۴ دقیقه

2-پریچهر شاهی- دانشگاه آزاد -۴۰:۵۴.۴۶ دقیقه

3-فاطمه ابراهیم محمدی- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- ۴۲:۲۸.۰۲ دقیقه

۴- عاطفه عظیمی- سلکتور- ۴۳:۰۴.۷۴ دقیقه

۵- فاطمه سرشتی- هیات تهران- ۴۴:۱۵.۳۶ دقیقه

۶- سمانه اسحاقی- هیات تهران- ۴۵:۰۳.۰۶دقیقه

۷- زهرا بانوج رضایی- خراسان شمالی- ۴۵:۱۹.۸۶ دقیقه

۸- ساناز شیرمانی- پلیمر خلیج فارس خرم آباد- ۵۷:۴۹.۰۸ دقیقه

1- سپاهان اصفهان -۳:۵۵.۳۹ دقیقه

2-پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد-۴:۱۱.۴۱ دقیقه

3-دانشگاه آزاد – ۴:۱۴.۱۱ دقیقه

۴- هیات دوومیدانی استان تهران- ۴:۲۲.۵۱ دقیقه

رکوردهای ارتقا یافته

1- مهسا میرزا طبیبی (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 18 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی بزرگسالان با ۳.۹۱ متر

2- مهسا میرزا طبیبی (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 29 شهریور 99 -ارتقای رکورد ملی بزرگسالان با 4.00 متر

3- مهسا میرزا طبیبی (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 13 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی بزرگسالان با 4.02 متر

1- فاطمه محیطی زاده (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 18 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی جوانان با امتیاز ۴۲۱۰

2- فاطمه محیطی زاده (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 13 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی جوانان با امتیاز ۴۳۶۹

1- ریحانه مبینی (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 18 شهریور 99 – ارتقای رکورد باشگاهی با 6.08 متر

1- زهرا عرب رستمی (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 18 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی بزرگسالان با ۵۵.۱۷ متر

2- ریحانه آرانی (سپاهان اصفهان) – 29 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی بزرگسالان با 57.15 متر

3- زهرا عرب رستمی (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 18 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی بزرگسالان با 57.33 متر

1- پریسا عرب (دانشگاه آزاد) – 17 شهریور 99 – ارتقای رکورد باشگاهی با زمان ۱۷:۳۲.۶۳ دقیقه

2- پریسا عرب (دانشگاه آزاد) – 12 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی با زمان ۱۷:۱۴.۴۴ دقیقه

1- فرزانه فصیحی (سپاهان) – 17 شهریور 99 – ارتقای رکورد باشگاهی با زمان ۱۱.۶۸ ثانیه

1- مریم محمودی (سپاهان) – 30 شهریور 99 – ارتقای رکورد باشگاهی با زمان ۲:۱۳.۴۳ دقیقه

2- مریم محمودی (سپاهان) – 13 مهر 99 – ارتقای رکورد باشگاهی با زمان ۲:۱۲.۶۳ دقیقه

3- حدیثه رئوف (سپاهان) – 13 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی نوجوانان با زمان ۲:۱۵.۹۳ دقیقه

1- ژاله کاردان (سپاهان) – 30 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی با 50.43 متر

1- سپاهان (کژان رستمی، نگین ولی پور، مریم محمودی و شهلا محمودی)- 30 شهریور 99 – ارتقای رکورد ملی با زمان ۳:۵۲.۳۷ دقیقه

1- پریسا عرب (دانشگاه آزاد) – 12 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی با زمان ۳۶:۰۸.۵۴ دقیقه

1- فاطمه محیطی زاده (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 13 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی نوجوانان با ۱۵.۲۹ ثانیه

1- فاطمه سیما شادکام (پلیمر خلیج فارس خرم آباد) – 13 مهر 99 – ارتقای رکورد ملی جوانان با ۱۱:۲۳.۵۶ دقیقه