مسابقات دوومیدانی بانوان باشگاه‌های کشور ۱۴۰۰

مرحله اول این مسابقات ۱۴ و ۱۵ شهریور، مرحله دوم ۲۴ و ۲۵ شهریور و مرحله سوم ۱۷ و ۱۸ مهر در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

سپاهان-اصفهان-لوگو
پلیمر-خلیج-فارس-خرم-آباد
سلکتور-پی-ان-جی
لوگو-دانشگاه-آزاد
باشگاه مقاومت moghavemat

۱۰ کیلومتر پیاده روی

۱۰۰ متر با مانع

پرتاب چکش

پرتاب وزنه

۴۰۰ متر

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

۱۰۰ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

۵۰۰۰ متر

۱۵۰۰ متر

پرش سه گام

۴۰۰ متر با مانع

پرتاب نیزه

۸۰۰ متر

هفتگانه

۲۰۰ متر

۳۰۰۰ متر با مانع

پرش طول

پرتاب دیسک

۱۰ هزار متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی

رکوردهای جدید
نام
ماده
رده
رکورد
دانشگاه آزاد
۴ در ۱۰۰ امدادی
بزرگسالان
۴۶.۹۱
فاطمه زهرا قلعه نویی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
جوانان
۵۶:۵۴
پریسا عرب
۱۰ هزار متر
بزرگسالان
۳۶:۰۴.۱۷
فاطمه محیطی‌زاده
هفتگانه
جوانان
۴۶۶۳
صبا فرمان پور
۱۰ کیلومتر پیاده روی
جوانان
۵۶:۱۶.۵
ریحانه مبینی
پرش طول
بزرگسالان
۶.۴۰
مهسا میرزاطبیبی
پرش با نیزه
بزرگسالان و باشگاهی
۴.۰۳
تکتم دستاربندان
۸۰۰ متر
باشگاهی
۲:۱۱.۷۷
مهلا محروقی
پرتاب دیسک
باشگاهی
۵۰.۸۷
دانشگاه آزاد
۴ در ۴۰۰ امدادی
ملی و باشگاهی
۳:۵۱.۰۴
پریسا عرب
۵ هزار متر
ملی و باشگاهی
۱۶:۴۴.۴۲
سارینا ساعدی
پرش سه گام
جوانان و باشگاهی
۱۲.۷۷
حدیثه رئوف
۳۰۰۰ متر با مانع
جوانان
۱۱:۰۸.۸۷
پریسا عرب
۱۰ هزار متر
ملی و باشگاهی
۳۴:۵۲.۵۶
جدول امتیازات
رده
تیم
طلا
نقره
برنز
امتیاز
۱
پلیمر خلیج فارس
۳۳
۳۱
۱۹
۹۲۸
۲
دانشگاه آزاد
۲۳
۱۷
۲۱
۷۰۴
۳
سپاهان
۹
۱۳
۲۱
۵۳۷
۴
سلکتور
۵
۵
۱۹۷
۵
مقاومت همدان
۲
۱۲۷
۶
مقاومت تهران
۱۰۷
رکوردهای ۹۹
نام
ماده
رده
رکورد
مهسا میرزا طبیبی
پرش با نیزه
بزرگسالان
۴.۰۲
فاطمه محیطی زاده
هفتگانه
جوانان
۴۳۶۹
پریسا عرب
۵ هزار متر
بزرگسالان
۱۷:۱۴.۴۴
مریم محمودی
۸۰۰ متر
باشگاهی
۲:۱۲.۶۳
فاطمه سیما شادکام
۳ هزار مانع
جوانان
۱۱:۲۳.۵۶
ریحانه مبینی
پرش طول
باشگاهی
۶.۰۸
دانشگاه آزاد لوگو
دانشگاه آزاد
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
فائزه نسایی
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
ساناز امیری پور
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
فائزه آشورپور
۱۰۰ متر و ۱۰۰ متر با مانع
الهام کاکلی
۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر
شهلا محمودی
۴۰۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع
مریم محمودی
۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر
پردیس عبدالمحمدی
۱۰۰ متر بامانع و ۴۰۰ متر با مانع
مهدیه زعیمی
پرش ارتفاع
الهام هاشمی
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
الهام سمرقندیان
پرتاب دیسک
سحر ضیایی
پرتاب نیزه
زهرا صیادی
پرتاب نیزه
بهاره جهان تیغ
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
فاطمه چناری
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
عاطفه عظیمی
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
سمیرا زمانی
۳ هزار متر با مانع
زینب احدی
۱۰ هزار متر پیاده روی
فاطمه زهرا قلعه نویی
۱۰ هزار متر پیاده روی
زهرا فرخ فال
پرش ارتفاع
مارال عطاردی کیا
هفتگانه
هانیه ثمری
۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر
فاطمه خدایی
پرش با نیزه
ملینا رضایی ملک
پرتاب وزنه
حدیثه احمدی
پرش سه گام و پرش طول
الناز موسایی
هفتگانه
سپیده توکلی نیک
سرمربی
فهیمه کلهر
مربی
جمیله سیفی
مربی
نیلوفر هاشمی
سرپرست
سپاهان-اصفهان-لوگو
سپاهان اصفهان
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
فرزانه فصیحی
۱۰۰، ۲۰۰ و ۴ در ۱۰۰ متر
فاطمه نصر
۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر با مانع
نگین ولی پور
۴۰۰ و ۸۰۰ و ۴ در ۴۰۰ متر
فاطمه علیزاده
پرتاب نیزه
ملیحه بختی
۱۰ کیلومتر پیاده‌روی
الهه سیفی
۱۰۰ مانع و ۴۰۰ مانع و ۴ در ۱۰۰ متر
مریم کاظمی
پرش طول و پرش سه گام
فائزه طباطبایی
هفتگانه
کژان رستمی
۲۰۰، ۴۰۰ و ۴ در ۴۰۰ متر
سمانه کوهکن
پرش طول و پرش سه گام
زهرا امیدوار
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
حدیث قسیسین
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
فاطمه شعبانلو
۱۰ کیلومتر پیاده‌روی
صدف آقاجانی
هفتگانه
شقایق خطیبی
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
نیلوفر فشخورانی
پرش با نیزه
افسانه فریدی
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
سیما شادکام
۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر با مانع
ساجده فانی
۴۰۰ و ۸۰۰ متر
فرناز کوشکستانی
پرش با نیزه
مرجان حبیبی
۱۰۰ متر مانع و ۴ در ۱۰۰ متر
بیتا فکری
پرتاب چکش
مهسا کارگر
پرش ارتفاع
محدثه ابراهیم پور
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
فرحناز رایزن
۳ هزار متر با مانع
نگار ابراهیمی
۲۰۰ متر
فاطمه بهرامی
سرمربی
پرستو احمدی
مربی
منیژه نجفی
کمک مربی
سمیه مجلسی
ماسور
پلیمر-خلیج-فارس-خرم-آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
سارا ندافی
۱۰۰ متر و ۱۰۰ متر با مانع
حمیده اسماعیل نژاد
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
نرگس رستگار
۱۰۰ مانع و ۴۰۰ متر مانع
مریم محبی
۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر
مرضیه کمره
۴۰۰ متر
زینب غفاری
۴۰۰ متر با مانع
ریحانه مبینی
پرش طول و پرش سه گام
سارینا ساعدی
پرش طول و پرش سه گام
ژاله کاردان
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
مهلا محروقی
پرتاب دیسک و پرتاب چکش
نسترن امیری مهر
پرتاب نیزه
زهرا عرب رستمی
پرتاب چکش
مهدیه حکمت سرا
پرتاب چکش
مریم نوروزی
پرتاب وزنه
مهسا میرزاطبیبی
پرش با نیزه
سمیرا کردعلی
پرش با نیزه
مینا حسینی
پرش ارتفاع
فاطمه محیطی زاده
هفتگانه
سمیرا خجسته
هفتگانه و پرتاب نیزه
پریسا عرب
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
پریچهر شاهی
۵ هزار متر و ۱۰ هزار متر
حدیثه رئوف
۱۵۰۰ و ۳ هزار متر مانع
تکتم دستاربندان
۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر
سمیرا خداترس
۱۵۰۰ و ۳ هزار متر مانع
سپیده صارمی
۸۰۰ متر
حمیده جوان
سرمربی
زهرا نبی زاده
مربی
مربی
مژده شرفی
سرپرست
باشگاه مقاومت moghavemat
مقاومت همدان
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
سارا توانایی
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
شیرین نادربیگی
۱۵۰۰ و ۳ هزار متر با مانع
صبا فرمان پور
۱۰ کیلومتر پیاده‌روی
شیرین معینی منش
پرش ارتفاع
مبینا رحمانی
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
مریم خوش نیت
هفتگانه
مریم بیات
۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر
سها ورمزیار
۵ هزار و ۱۰ هزار متر
زینب زارعی
۳ هزار مانع و ۵ هزار متر
عاطفه چشمه قصابانی
پرتاب چکش
زهرا احمدی
۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر
نگار رضایی امیر
پرتاب نیزه
زهرا بختیاری
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
بتینا بختیاری
۱۰۰ مانع و ۴۰۰ متر با مانع
سارا توانایی
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
سونیا باران پور
پرتاب نیزه
مهدیس خوش نعمت
پرتاب چکش
فاطمه ویسی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
نسا نجاری
۱۰ کیلومتر پیاده روی
ملیکا امیری
۱۰ کیلومتر پیاده روی
روژین جهانی
۴۰۰ متر
زهرا ضمیری شجاع
سرمربی
مربی
نفیسه ارمیون
سرپرست
سلکتور-پی-ان-جی
سلکتور تهران
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
شبنم موسوی
۱۰۰ ، ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
شیلان فلاحی
۱۰۰ ، ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
فاطمه قیچی وند
۲۰۰ متر، ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
زهرا قمشلو
۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
زهرا صدری
۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
یاسمن اصغری
۸۰۰ متر
بشرا راموز
۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر
مهسا آقاغفاری
۱۵۰۰ متر
فاطمه میریان
۵ هزار و ۱۰ هزار متر
سمیرا مقدم
۱۰۰ مانع و ۴۰۰ متر با مانع
فاطمه برقی کار
۱۰۰ مانع، پرش سه گام و ۴ در ۱۰۰ متر
ندا قریشی
۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
فرنوش آقایی
پرش طول و ۴ در ۱۰۰ متر
کیمیا پورخلخالی
پرش طول و ۴ در ۱۰۰ متر
عسل علی قلی
پرش ارتفاع
مبینا میرزایی
پرش با نیزه
تینا خسروشیری
پرتاب وزنه
فاطمه قربانیان
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
نیایش مصدقی
پرتاب نیزه
مونا بهرام
پرتاب نیزه
مهدیس مینایی
پرتاب چکش
مهشاد فرمهینی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
زهره فرزین بقا
پرتاب چکش
ستایش محمدپور
پرش با نیزه
ابوالفضل دهنوی
سرمربی
زهرا شاه محمدی
سرپرست
باشگاه مقاومت moghavemat
مقاومت تهران
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
عارفه نیک بین
۱۰۰ متر مانع
زهرا شفیعی
۳ هزار متر مانع
حمیده ملکی
۱۰ کیلومتر پیاده‌روی
انیس حق شناس
پرتاب نیزه
زهرا پاریاد
پرش طول
لیلا میرزایی
پرتاب چکش
ستایش امینی
۱۵۰۰ متر
زهرا جمال امیری
۳ هزار متر مانع
بهناز پیمانی فر
۴۰۰ متر
شیوا شیودانی
۴۰۰ متر با مانع
مینا ناصری
۸۰۰ متر
فقدان اطلاعات
سرمربی
فقدان اطلاعات
مربی
فقدان اطلاعات
سرپرست
لوگو-فدراسیون-دوومیدانی
منتخب فدراسیون
لیگ دوومیدانی زنان ۱۴۰۰
فاطمه زهرا حسین نتاج
پرش ارتفاع
یسنا بهمردی
پرش با نیزه
ملینا اسماعیلی
۱۰۰ متر
کوثر قاسمی
۱۵۰۰ متر
زهرا حفظی
پرش سه گام
فقدان اطلاعات
سرمربی
فقدان اطلاعات
مربی
فقدان اطلاعات
سرپرست

گزیده تصاویر

2018 Inc. 5000 list

List of the fastest-growing private companies in America.

Top Mobile App Dev.

Goodfirms’ Top Mobile App Development Companies New York 2018

World's Best Brands

Winner of Corporate Branding 2009-2010. Best Brands in Financial Services.

Good Design 2018

The awards for design, creativity and innovation on the Internet.

1. توسعه

توسعه افزونه های جانبی المنتور فارسی هر روزه رو به گسترش می باشد

2. طراحی

طراحی های جدیدی که در چند دهه اخیر به واسطه صفحه ساز ها به بازار عرضه شده

3. پیاده سازی

پیاده سازی ساده لندینگ های با استفاده از افزونه المنتور فارسی با کلیک

ستارگان دوومیدانی زنان

با یاد و خاطره همه قهرمانان

المپیک ۱۹۶۴ توکیو

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران

عصر جدید

برای همیشه

آن چه شما را نمی کشد، شما را قوی تر می کند. هرگز از تلاش دست نکشید. پیروزی در رسیدن نیست. در اراده عبور از مسیر است.
حامد اسماعیلی
موسس آژانس ورزش زنان ایران

دختران قهرمان

رسانه تخصصی حوزه ورزش زنان ایران

آی دبلیو اسپورتس

پایگاه خبری دختران قهرمان به شماره ثبت ۸۳۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند

ارتباط با ما

© 2021 آی دبلیو اسپورتس  تمامی حقوق محفوظ است