مسابقات دوومیدانی زنان باشگاه‌های کشور ۱۴۰۱

مرحله اول ۲۴ و ۲۵ تیر | مرحله دوم ۹‬ و ۱۰ شهریور | مرحله سوم ۲۳ و ۲۴ شهریور در مجموعه آفتاب انقلاب تهران

۱۰ کیلومتر پیاده روی

۱۰۰ متر با مانع

پرتاب چکش

پرتاب وزنه

۴۰۰ متر

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

۱۰۰ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

۵۰۰۰ متر

۱۵۰۰ متر

پرش سه گام

۴۰۰ متر با مانع

پرتاب نیزه

۸۰۰ متر

هفتگانه

۲۰۰ متر

۳۰۰۰ متر با مانع

پرش طول

پرتاب دیسک

۱۰ هزار متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی

جدول امتیازات
رده
تیم
امتیاز
۱
چادرملو اردکان
۷۷۳
۲
پلیمر خلیج فارس
۷۰۱‬.۵
۳
دانشگاه آزاد
۴۵۶‬.۵
۴
آکادمی گل گهر سیرجان
۳۳۷‬
۵
جوانان لیانای بوشهر
۱۱۵
۶
پادما یدک اصفهان
۹۵‬.۵‬
۷‬
تابش رعد مازندران
۴۳‬.۵‬
رکوردهای ۱۴۰۱​
نام
ماده
رده
رکورد
فرزانه فصیحی
۱۰۰ متر
باشگاهی
۱۱‬.۶۷‬
تیم چادرملو اردکان
۴ در ۱۰۰‬ متر امدادی
ملی
۴۶‬:۵۶
مانا حسینی
پرتاب نیزه
جوانان
۳۹‬.۷۰‬
تکتم دستاربندان
۸۰۰ متر
باشگاهی
۰۲‬:۰۹‬.۹۴‬
صدف آقاجانی
پلیمر خلیج فارس
جوانان + باشگاهی
۴۸۳۴‬
سمیرا خداترس
۳۰۰۰ متر با مانع
باشگاهی
۱۰‬:۵۹.۴۸‬
تیم چادرملو اردکان
۴ در ۱۰۰ متر امدادی
ملی + باشگاهی
۴۶.۱۴
مانا حسینی
پرتاب نیزه
نوجوانان
۴۰.۹۹
فرزانه فصیحی
۱۰۰‬ متر
باشگاهی
۱۱.۵۲
فاطمه محیطی زاده
هفتگانه
باشگاهی + جوانان
۵۰۹۵
فاطمه محیطی زاده
۱۰۰ متر با مانع
جوانان
۱۴.۴۱
مانا حسینی
پرتاب نیزه
جوانان
۴۱.۵۱
رکوردهای ۱۴۰۰​
نام
ماده
رده
رکورد
دانشگاه آزاد
۴ در ۱۰۰ امدادی
بزرگسالان
۴۶.۹۱
فاطمه زهرا قلعه نویی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
جوانان
۵۶:۵۴
پریسا عرب
۱۰ هزار متر
بزرگسالان
۳۶:۰۴.۱۷
فاطمه محیطی‌زاده
هفتگانه
جوانان
۴۶۶۳
صبا فرمان پور
۱۰ کیلومتر پیاده روی
جوانان
۵۶:۱۶.۵
ریحانه مبینی
پرش طول
بزرگسالان
۶.۴۰
مهسا میرزاطبیبی
پرش با نیزه
بزرگسالان و باشگاهی
۴.۰۳
تکتم دستاربندان
۸۰۰ متر
باشگاهی
۲:۱۱.۷۷
مهلا محروقی
پرتاب دیسک
باشگاهی
۵۰.۸۷
دانشگاه آزاد
۴ در ۴۰۰ امدادی
ملی و باشگاهی
۳:۵۱.۰۴
پریسا عرب
۵ هزار متر
ملی و باشگاهی
۱۶:۴۴.۴۲
سارینا ساعدی
پرش سه گام
جوانان و باشگاهی
۱۲.۷۷
حدیثه رئوف
۳۰۰۰ متر با مانع
جوانان
۱۱:۰۸.۸۷
پریسا عرب
۱۰ هزار متر
ملی و باشگاهی
۳۴:۵۲.۵۶
رکوردهای ۹۹
نام
ماده
رده
رکورد
مهسا میرزا طبیبی
پرش با نیزه
بزرگسالان
۴.۰۲
فاطمه محیطی زاده
هفتگانه
جوانان
۴۳۶۹
پریسا عرب
۵ هزار متر
بزرگسالان
۱۷:۱۴.۴۴
مریم محمودی
۸۰۰ متر
باشگاهی
۲:۱۲.۶۳
فاطمه سیما شادکام
۳ هزار مانع
جوانان
۱۱:۲۳.۵۶
ریحانه مبینی
پرش طول
باشگاهی
۶.۰۸
دانشگاه آزاد لوگو
دانشگاه آزاد
فاطمه شعبانلو
۱۰ کیلومتر پیاده روی
فاطمه زهرا قلعه نویی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
پردیس عبدالمحمدی
۱۰۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر
فائزه طباطبایی
۱۰۰ متر با مانع و ۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
ریحانه آرانی
پرتاب چکش
مهدیه حکمت سرا
پرتاب چکش
الهام هاشمی
پرتاب وزنه
ملینا رضایی ملک
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
فاطمه خیاطی
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
ساجده فانی
۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
مریم محبی
۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
مهسا کارگر
پرش ارتفاع
محیا نعیمی
پرش ارتفاع
نیلوفر فشخورانی
پرش با نیزه
شبنم موسوی
۱۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
ملینا اسماعیلی
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
الهام کاکلی
۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
بهاره جهان تیغ
۵۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع
نرگس خانی
۵۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع
فاطمه سیما شادکام
۱۵۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع
الهه رحیمی فر
پرش سه گام و پرش طول
زهرا صیادی
پرتاب نیزه
مارال عطاردی کیا
هفتگانه
کیمیا پورخلخالی
پرش طول
الهام سمرقندیان
پرتاب دیسک
کیانا حاجی نیلی
۱۰۰‬ متر
غزل فروغی
۲۰۰‬ متر
سپیده توکلی
سرمربی
فهیمه کلهر
مربی
فاطمه محمدی
مربی
؟ جهانی
سرپرست
چادرملو اردکان
فرزانه فصیحی
۱۰۰، ۲۰۰ و ۴ در ۱۰۰ متر
ملیحه بختی
۱۰‬ کیلومتر پیاده روی
فائزه آشور‌پور
۱۰۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر
فاطمه ادبی
۱۰۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر
ملیکا نوروزی
پرتاب چکش
کژان رستمی
۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
شهلا محمودی
۴۰۰ متر
مهدیه زعیمی
پرش ارتفاع
فاطمه سرافراز
پرش ارتفاع
سمیرا کردعلی
پرش با نیزه و پرش طول
فاطمه خدایی
پرش با نیزه
ساناز امیری پور
۱۰۰ متر ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
پریسا عرب
۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
زهرا افشاریان
۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
پریچهر شاهی
۱۵۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
مریم محمودی
۱۵۰۰ متر و ۸۰۰ متر
مریم کاظمی
پرش سه گام
زهرا حفظی
پرش سه گام و پرش طول
شهلا محمودی
۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
ثمین جعفرزاده
۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
گلابتون زارعی
۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
سحر ضیایی
پرتاب نیزه
زهرا نجفی
پرتاب نیزه و پرتاب دیسک
فاطمه محیطی زاده
هفتگانه
مهلا محروقی
پرتاب دیسک
فاقد اطلاعات
سرمربی
فاقد اطلاعات
مربی
فاقد اطلاعات
کمک مربی
فاقد اطلاعات
ماسور
پلیمر-خلیج-فارس-خرم-آباد
پلیمر خلیج فارس خرم آباد
زینب احدی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
حمیده اسماعیل نژاد
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
دنیا انتظاری
۱۰۰ متر با مانع و ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
نرگس رستگار
۱۰۰ متر با مانع و ۴۰۰ متر با مانع
امینه کشیری
پرتاب چکش و پرتاب نیزه
مائده مومنی
پرتاب چکش
ریحانه مبینی
پرش طول و پرش سه گام و ۴ در ۱۰۰ متر
حدیثه احمدی
پرش طول
ژاله کاردان
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
زهرا امیدوار
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
سپیده صارمی
۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
مرضیه کمره
پرتاب چکش و ۴ در ۴۰۰ متر
حدیث حسین پناهی
پرتاب چکش و ۲۰۰ متر
مینا حسینی
پرش ارتفاع
مهسا میرزاطبیبی
پرش با نیزه
دلنیا بیگم جانی
۱۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر و پرش سه گام
مینا حسینی
پرش ارتفاع
زینب خلیلی
۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
انوشه ذوالفقاری
۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
ستایش امینی
۱۵۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع
زینب غفاری
۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
حدیثه رئوف
۱۵۰۰ و ۳ هزار متر مانع
تکتم دستاربندان
۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
سمیرا خداترس
۱۵۰۰ و ۳ هزار متر مانع
عطیه حیدری نژاد
پرتاب نیزه
صدف آقاجانی
هفتگانه
سمیرا خجسته
هفتگانه
حمیده جوان
سرمربی
؟ شریفی
سرپرست
جوانان لیانای بوشهر
رویا امینی
۱۰۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
مهسا رحمانی فر
پرتاب چکش
فاطمه پاکدامن
پرتاب چکش
بهناز مهرابیه
پرتاب وزنه
زینب صفوی
پرتاب وزنه
عسل صفرخانی
۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر
زهرا صدری
۴۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
زهرا پاریاد
پرش طول و پرش سه گام و ۴ در ۱۰۰ متر
مهسا فاطمی
۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
سمیرا مقدم آقاجاری
۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۱۰۰ متر
سپیده حسین خانی
۵۰۰۰ متر
بشری راموز
۱۵۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
حکیمه گودرزی
۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
نادیا مظلوم زاده
پرتاب نیزه
مهسا امیری
پرتاب نیزه
لیلا یاری
هفتگانه
فاطمه سوهان کار
۲۰۰ متر
فاطمه شکری
پرتاب دیسک
وصال رحمانیان
پرتاب دیسک
افسانه فریدی
۱۰ هزار متر
مریم شریفی
۱۰۰ متر با مانع
آرمیتا مقدادی
۴۰۰‬ متر
فقدان اطلاعات
سرمربی
فقدان اطلاعات
مربی
فقدان اطلاعات
سرپرست
پادما یدک اصفهان
ویدا عباسیان
۱۰ کیلومتر پیاده روی
بهشته شریفیان
پرتاب چکش
بهناز شریفیان
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
حدیث قسیسین
پرتاب وزنه
هاجر صفرزاده
۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
نگین ولی پور
۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
وانا شیروانیان
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
نسرین نادعلی
۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
زهره میرباقری
۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
ناهید کریمی
۵۰۰۰ متر و ۱۰ هزار متر
حدیث حق شناس
پرتاب نیزه
صبا عظیمی
پرتاب نیزه
سینتیا کشیشیان
۲۰۰ متر
انیس حق شناس
پرتاب دیسک
فرحناز فروغی
۲۰۰ متر
سرمربی
مربی
سرپرست
آکادمی گل گهر سیرجان
زهرا عرب رستمی
پرتاب چکش و پرتاب دیسک
آیدا رادفر
پرتاب وزنه و پرتاب چکش و ۴ در ۱۰۰ متر
مانا حسینی
پرتاب نیزه و پرتاب وزنه
مریم بوشاسب
پرتاب وزنه و پرتاب دیسک
نازنین فاطمه عیدیان
۴۰۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع و ۴ در ۴۰۰ متر
نگین عدالت آذری
۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
روژبین جهانی
۴۰۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع
عسل علی قلی
پرش ارتفاع
زهرا فرخ فال
پرش ارتفاع و ۴ در ۱۰۰ متر
مهسا میرزا طبیبی
پرش با نیزه و ۴ در ۱۰۰ متر
ستایش محمدپور
پرش با نیزه و ۴ در ۱۰۰ متر
مینا پورخسروانی
۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر
سارینا ساعدی
پرش طول و پرش سه گام
فاطمه پایبندان
پرتاب نیزه
آوا سیما منصوری
۸۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
صبا خراسانی
هفتگانه
الناز موسایی
هفتگانه
فاطمه داوری
۲۰۰ متر
مهلا کامجو
۲۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر
نازنین ابراهیمی تکلو
پرش طول
یگانه کریم
۵۰۰۰ متر
زهرا نبی زاده
سرمربی
؟ عتیقی
سرپرست
تابش رعد مازندران
ناهید اربطی
۱۰ کیلومتر پیاده روی
نرگس شرفی
۱۰۰ متر با مانع
زینب گلاب کنار
۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
رها قیچی وند
۴۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
مهدیه باقری
پرش ارتفاع
کیمیا فراهانی
پرش با نیزه
زهرا طبسی
پرش با نیزه
زهرا رمضانی
۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر
حدیث شریفی
۲۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر
ساغر جلالی
۴ در ۱۰۰ متر
نگین حاجی خدادادی
۱۵۰۰ متر و ۸۰۰ متر
فاطمه رستمی
۱۵۰۰ متر
فاطمه پودراتچی
پرتاب نیزه
کوثر قرا
پرتاب نیزه
مبینا بهبودی
۸۰۰ متر
مطهره اسدی
پرش طول
بیتا شیتره
پرتاب دیسک
حدیث علیدادی
۱۰۰ متر با مانع
فقدان اطلاعات
سرمربی
فقدان اطلاعات
مربی
فقدان اطلاعات
سرپرست

گزیده تصاویر

2018 Inc. 5000 list

List of the fastest-growing private companies in America.

Top Mobile App Dev.

Goodfirms’ Top Mobile App Development Companies New York 2018

World's Best Brands

Winner of Corporate Branding 2009-2010. Best Brands in Financial Services.

Good Design 2018

The awards for design, creativity and innovation on the Internet.

1. توسعه

توسعه افزونه های جانبی المنتور فارسی هر روزه رو به گسترش می باشد

2. طراحی

طراحی های جدیدی که در چند دهه اخیر به واسطه صفحه ساز ها به بازار عرضه شده

3. پیاده سازی

پیاده سازی ساده لندینگ های با استفاده از افزونه المنتور فارسی با کلیک

ستارگان دوومیدانی زنان

با یاد و خاطره همه قهرمانان

عصر قدیم

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران

عصر جدید

برای همیشه

آن چه شما را نمی کشد، شما را قوی تر می کند. هرگز از تلاش دست نکشید. پیروزی در رسیدن نیست. در اراده عبور از مسیر است.
حامد اسماعیلی
موسس آژانس ورزش زنان ایران

افــــرا ورزش

رسانه تخصصی حوزه ورزش زنان ایران

IWSPORTS

پایگاه خبری دختران قهرمان به شماره ثبت ۸۳۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند

ارتباط با ما

© افرا ورزش  تمامی حقوق محفوظ است