با ما همراه باشید

دانلود تقویم سال 97

تقویم اختصاصی سال 1397 ورزش زنان ایران به تفکیک ماه ها و مناسبت ها و ورزشکاران شاخص زن ایران در دسترس است. این تقویم توسط رسانه ورزش زنان ایران IWSPORTS تهیه و طراحی شده است و به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می گیرد./  آماده سازی: حامد اسماعیلی

دانلود تمام تقویم به صورت یک جا در فایل ZIP

دانلود به صورت ماه به ماه

تقویم فروردین 97 ورزش بانوان ایران فرانک پرتو آذر دانلود تقویم سال 97

تقویم اردیبهشت97 ورزش بانوان ایران کیمیا علیزاده دانلود تقویم سال 97

تقویم خرداد 97 ورزش بانوان ایران زهرا قنبری دانلود تقویم سال 97

تقویم تیر 97 ورزش بانوان ایران سارا شیر بیگی دانلود تقویم سال 97

تقویم مرداد 97 ورزش بانوان ایران حمیده عباسعلی دانلود تقویم سال 97

تقویم شهریور 97 ورزش بانوان ایران مهسا جاور دانلود تقویم سال 97

تقویم مهر 97 ورزش بانوان ایران زهرا نعمتی دانلود تقویم سال 97

تقویم آبان97 ورزش بانوان ایران زهرا یزدانی دانلود تقویم سال 97

تقویم آذر 97 ورزش بانوان ایران شهربانو منصوریان دانلود تقویم سال 97

تقویم دی 97 ورزش بانوان ایران فروغ عباسی دانلود تقویم سال 97 تقویم بهمن97 ورزش بانوان ایران سپیده توکلی 1 دانلود تقویم سال 97

تقویم اسفند97 ورزش بانوان ایران الهه منصوریان دانلود تقویم سال 97