Monday, 8 March , 2021

همکاران ما

“دختران قهرمان” رسانه تخصصی ورزش زنان ایران به همت جمعی از دغدغه مندان عرصه ورزش زنان شروع به کار کرد. برخی کارآزموده و اغلب علاقمند و کم تجربه. این مجموعه دلپذیر و پابرجا، با تمام دشواری ها دوران جدیدی در رسانه ورزش زنان ایران پدید آوردند.

اینجا فهرستی از همکاران مارا از نظر می گذرانید.

مدیر مسئول

ریحانه اسماعیلی

سردبیر

حامد اسماعیلی

خبرنگاران

مهتا قره داشی، چیاکو ویسی ، شبنم روحی، غزل خدام، میلاد اللهیار، نیما اکرمی، ، نسیم مسیبی

عکاسان

سارا سعادت، مهدیه صادقی، نگین آماده رزم ، نازنین رضازاده

امور فنی و پشتیبانی

علیرضا سید زاده ، آرش ایزدان