آتبین

12شهریور
اقتدار هانیه رستمیان برای دومین هفته متوالی لیگ برتر
تیم شهید زین الدین قم و فولاد هرمزگان در صدر

اقتدار هانیه رستمیان برای دومین هفته متوالی لیگ برتر

در هفته دوم لیگ برتر تپانچه زنان هانیه رستمیان برای دومین هفته متوالی قهرمان شد. اقتدار دختر شماره یک تپانچه حاکی از آمادگی این روزهای اوست.