آتریسا تهران

12شهریور
سپاهان با چهره‌ای جدید در هندبال باشگاه‌های آسیا
ترکیب تیم قهرمان بهم ریخت

سپاهان با چهره‌ای جدید در هندبال باشگاه‌های آسیا

سه ملی پوش دیگر از جمع طلایی پوشان هندبال سپاهان اصفهان جدا شدند در مقابل ارزو محمدی، آرزو کیانی آرا و مریم یوسفی جذب سپاهان شدند.