آتنا قاسمی

15اردیبهشت
ترکیب اردونشینان تیم‌های ملی کاراته کامل شد
با رقابت در دور دوم انتخابی دختران

ترکیب اردونشینان تیم‌های ملی کاراته کامل شد

ترکیب اردونشینان تیم‌های ملی کاراته در رده‌های مختلف سنی با رقابت نفرات دعوت‌شده به دور دوم انتخابی دختران کامل شد.