آتنا محمدبها

17آذر
فهرست دختران مدال‌آور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۱
قهرمانی کاروان ایران در خاک بحرین

فهرست دختران مدال‌آور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۱

بازی‌های پاراآسیایی جوانان در بحرین پایان یافت و ایران قهرمان شد. دختران ایران در ۶ رشته در این مسابقات حاضر بودند و مدال گرفتند.