آتوسا آتش بجان

10شهریور
پایان دوومیدانی زنان کشور با رکوردشکنی محمودی
در پایان رقابتی دو روزه در تهران رخ داد

پایان دوومیدانی زنان کشور با رکوردشکنی محمودی

مسابقات دوومیدانی زنان قهرمانی کشور شامگاه جمعه در تهران پایان یافت و با ارتقای یک رکورد ملی توسط شهلا محمودی دونده قزوینی همراه بود.