آتوسا حجازی

24فروردین
دلیل دعوت نشدن فرزانه توسلی به تیم ملی فوتسال بانوان : تیم ملی برایت ارزش ندارد

دلیل دعوت نشدن فرزانه توسلی به تیم ملی فوتسال بانوان : تیم ملی برایت ارزش ندارد

دلیل خط خوردن فرزانه توسلی از تیم ملی فوتسال بانوان مشخص شد. آتوسا حجازی سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان به توسلی گفته تیم ملی برایت ارزش ندارد. این در حالی است که توسلی تاکید دارد عدم حضورش در اردوی پیش از دیدار با روسیه مشکلات شخصی اش بوده است.