آذربایجان شرقی

16تیر
الناز دواتگر: درگیری و خودخواهی بانوان مستعد را در فوتبال دل‌زده می‌کند
گفت‌وگو با مربی با دانش آذربایجان شرقی

الناز دواتگر: درگیری و خودخواهی بانوان مستعد را در فوتبال دل‌زده می‌کند

سرمربی با دانش اهل آذربایجان شرقی گفت برای کم کردن میزان اختلاف فوتبال این استان با کشور به همکاری و هماهنگی میان مربیان با دانش نیاز است.