آذر نصیری

06مرداد
بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران
ورزش بانوان در ادوار بازی‌های آسیایی

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران تنها دوره‌ بازی‌های آسیایی بود که در ایران برگزار شد و ایران با کاروانی بزرگ با حضور پررنگ زنان در آن حضور داشت.