آذین کاویان

23مرداد
ستاره همیشه در اوج | مهسا افسانه فاتح کاتای انتخابی تیم ملی شد
با پیروزی بر زینب حسینی

ستاره همیشه در اوج | مهسا افسانه فاتح کاتای انتخابی تیم ملی شد

مهسا افسانه فاتح مسابقات کاتای انتخابی تیم ملی شد. در رقابت با یک ستاره جوان به نام زینب حسینی، برتری با افسانه باتجربه بود.