آرام سجادی

22بهمن
تصاحب ۷۵ درصدی نیمه نهایی توسط تیمهای بدمینتون ایران
نتایج روز سوم مسابقات بین المللی جام فجر بدیمنتون

تصاحب ۷۵ درصدی نیمه نهایی توسط تیمهای بدمینتون ایران

در روز سوم مسابقات بین المللی جام فجر بدمینتون، ۳ تیم دو نفره ایران به مرحله نیم نهایی راه یافتند. هندوستان در انفرادی درخشید.

19بهمن
روز دوم بدمینتون بین المللی فجر | روز پرشکست دختران ایران
فقط در دوبل، موفق عمل کردیم

روز دوم بدمینتون بین المللی فجر | روز پرشکست دختران ایران

روز دوم مسابقات بدمینتون بین المللی فجر روز پرشکست دختران ایران بود. ایران در بازیهای انفرادی بازنده شد اما در دوبل، پیروزی با ایران بود.