آرتینا آقاپور

23آذر
قهرمانی مبینا ندایی و فردوس فروغی در انتخابی تیم ملی
بدمینتون بازان جوان به صف شدند

قهرمانی مبینا ندایی و فردوس فروغی در انتخابی تیم ملی

مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون جوانان دختر در تهران با قهرمانی مبینا ندایی و فردوس فروغی در دو رده سنی به پایان رسید.