آرزو حسینی

02شهریور
مچ اندازی زنان آسیا | کسب ۴ مدال دیگر توسط بانوان ایران
درخشش ادامه دارد

مچ اندازی زنان آسیا | کسب ۴ مدال دیگر توسط بانوان ایران

در ادامه مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا تیم ایران در بخش زنان به ۴ مدال دیگر دست یافت و آماده ورود به روز پایانی این مسابقات شد.

29مرداد
مچ اندازی زنان آسیا در تسخیر زنان ایران | روز اول با طوفان مدال
در نخستین حضور قاره ای رخ داد

مچ اندازی زنان آسیا در تسخیر زنان ایران | روز اول با طوفان مدال

در نخستین حضور ایران در مچ اندازی قهرمانی آسیا در بخش زنان، ایران امروز توسط ۴ بانوی مچ انداز صاحب مدال شد. مسابقات مچ اندازی در هر دست تخصصی، رقابتی جداگانه دارد.