آرزو زودآشنا

10اسفند
خوزستان فاتح وزنه برداری زنان کشور شد
بالاتر از سایر رقبا و در اهواز

خوزستان فاتح وزنه برداری زنان کشور شد

تیم وزنه برداری خوزستان با کسب بیشترین امتیاز و بالاتر از البرز و کردستان، جام را در خانه حفظ کرد و فاتح مسابقات قهرمانی زنان کشور شد.