آرزو سعیدی

06آذر
هیئت البرز ۷ هیئت ورامین ۱ / ورامین یارای مقاومت برابر البرز را نداشت

هیئت البرز ۷ هیئت ورامین ۱ / ورامین یارای مقاومت برابر البرز را نداشت

در ادامه هفته هشتم لیگ تکواندوی بانوان جام کوثر تیم هیئت تکواندوی استان البرز موفق شد برابر هیئت تکواندوی ورامین صاحب یک پیروزی باارزش شود.