آرزو صارمی

19آبان
آوای شهرکرد قهرمان لیگ کانوپولو زنان شد
بالاتر از نماینده نوشهر

آوای شهرکرد قهرمان لیگ کانوپولو زنان شد

تیم آوای شهرکرد بالاتر از نماینده نوشهر و با کسب نتایج موفق در دور برگشت در دریاچه آزادی تهران، قهرمان لیگ کانوپولو زنان شد.

18اسفند
خارک قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کانوپولو زنان شد
با پیروزی برابر هرمز در نبرد جنوبی ها

خارک قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کانوپولو زنان شد

تیم خارک قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کانوپولو زنان شد. در رقابتی چهار تیمه در تهران بین تیم های جنوبی، قهرمانی به خارک رسید.