آرزو صدقیانی

08مرداد
از پاداشم گذشتم تا رضایت نامه بگیرم | صدقیانی: روزهای خوبی را در نامی نو سپری نکردم

از پاداشم گذشتم تا رضایت نامه بگیرم | صدقیانی: روزهای خوبی را در نامی نو سپری نکردم

بازیکن فصل پیشین تیم فوتسال نامی نو اصفهان گفت: شرایط خوبی در تیم فوتسال نامی نو نداشتیم، امیدوارم در تیم سایپا موفق باشم.