آرزو كیانی آرا

29خرداد
برگزاری نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال
تیم ملی هندبال زنان

برگزاری نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال

نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال زنان كشورمان در سال جاری از تاریخ یکم تا هفتم تیرماه در شهر تهران برگزار خواهد شد.