آرزو مظلومی

21مهر
پیروزی تجارت نو و پارت نوین با حضور ستاره‌ها
دور نخست لیگ تکواندو زنان جام کوثر

پیروزی تجارت نو و پارت نوین با حضور ستاره‌ها

پرونده مسابقات هفته اول تا سوم گروه دوم هجدهمین دوره لیگ تکواندو زنان جام کوثر بسته شد و تجارت نو تیم موفق دور اول بود.