آرمیتا خسرو پرویز

03آذر
اسامی بازیکنان تیم ووشوی هیئت البرز در لیگ برتر ووشوی بانوان

اسامی بازیکنان تیم ووشوی هیئت البرز در لیگ برتر ووشوی بانوان

فهرست بازیکنان تیم ووشوی هیئت البرز در لیگ برتر ووشوی بانوان در دو بخش ساندا و تالو مشخص شد. ترکیب ووشوکاران استان البرز را چهره هایی جوان تشکیل داده است.