آرمیتا صادقیان

24تیر
جام جهانی تیراندازی جوانان – آلمان| صعود آرمینا صادقیان به فینال تفنگ بادی 10 متر

جام جهانی تیراندازی جوانان – آلمان| صعود آرمینا صادقیان به فینال تفنگ بادی 10 متر

نماینده تیراندازی بانوان ایران به فینال جام جهانی آلمان صعود کرد.