آرمین امانتی

18بهمن
راه اندازی سرویس آموزشی آی دبلیو اسپورتس بر روی اینستاگرام
آژانس ورزش زنان خدمات جدید ارائه می دهد

راه اندازی سرویس آموزشی آی دبلیو اسپورتس بر روی اینستاگرام

سرویس آموزشی آژانس ورزش زنان ایران با نام آکادمی آی دبلیو اسپورتس راه اندازی شده است. این، اقدام تازه ای در مسیر خدمات رسانی مبتنی بر دانش رسانه ای – ورزشی است.