آریسا کوه گرد

09اسفند
آغاز اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر از ۱۰ اسفند
حضور ۲۸ بازیکن در تیم ملی

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر از ۱۰ اسفند

اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر از ۱۰ اسفند در تهران آغاز و این اردو در آستانه اعزام به مسابقات آسیای مرکزی موسوم به کافا تشکیل می‌شود.