آزاده حکاک زاده

17اردیبهشت
مظفر: ازبک ها دروازه بان داشتند نتیجه بهتری می گرفتیم/ توضیح در مورد حضور حکاک زاده

مظفر: ازبک ها دروازه بان داشتند نتیجه بهتری می گرفتیم/ توضیح در مورد حضور حکاک زاده

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران گفت: مصلحت و منفعت تیم ملی را با هیچ چیزی معاوضه نخواهم کرد. در مورد حضور آزاده حکاک زاده در کادر تیم ملی ، همه چیز روال معمول خود را طی می کند و امیدوارم از پرداختن به اخباری که صحت ندارد و تیم را به حاشیه می رود، پرهیز شود