آزاده زارع نیا

03آذر
اسامی بازیکنان تیم ووشوی مقاومت کرمانشاه در لیگ برتر ووشوی بانوان

اسامی بازیکنان تیم ووشوی مقاومت کرمانشاه در لیگ برتر ووشوی بانوان

فهرست بازیکنان تیم ووشوی مقاومت کرمانشاه در لیگ برتر ووشوی بانوان در دو بخش ساندا و تالو مشخص شد. تیم تازه وارد ، یکی از دو نماینده استان کرمانشاه در لیگ ووشوی بانوان است که در گروه یک قرار گرفته است.