آزاده ساد روز

29آبان
تهران قهرمان مسابقات دراگون بوت زنان کشور  شد
در بوشهر و بالاتر از البرز

تهران قهرمان مسابقات دراگون بوت زنان کشور شد

در پایان مسابقات دراگون بوت بانوان قهرمانی کشور در بوشهر، تیم تهران بالاتر از البرز به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.