آزاده فراهانی

20آبان
قهرمانی مازندران در تکواندوی نوجوانان کشور در بابلسر | شاپرک نجفی فنی ترین بازیکن شد

قهرمانی مازندران در تکواندوی نوجوانان کشور در بابلسر | شاپرک نجفی فنی ترین بازیکن شد

پرونده رقابت های تکواندوی نوجوانان دختر کشور در بابلسر بسته شد و مازندران جام قهرمانی را در خانه حفظ کرد. این مسابقات با عنوان جام سفیر کره جنوبی برگزار شد و شگفتی های خود را نیز در بر داشت. از جمله شکست مبینا کلیوند و غزل سلطانی برابر حریفان.