آزاده متولی زاده

28مهر
الهام پدید قهرمان مسابقات سنگ نوردی معلولان کشور شد
در رقابت ورزشکاران در تهران

الهام پدید قهرمان مسابقات سنگ نوردی معلولان کشور شد

مسابقات سنگ نوردی معلولان قهرمانی کشور در تهران پایان یافت و الهام پدید ورزشکار پرتلاش استان خراسان جنوبی قهرمان آن شد.