آزار جنسی ژیمناستیک آمریکا

26شهریور
اف بی آی، متهم به قصور در پرونده آزار جنسی در ژیمناستیک آمریکا
پرونده ویژه

اف بی آی، متهم به قصور در پرونده آزار جنسی در ژیمناستیک آمریکا

پرونده لری ناسار درباره آزار جنسی در ژیمناستیک آمریکا قطورتر می شود. پلیس فدرال آمریکا اف بی آی اکنون متهم به قصور در پرونده است.