Thursday, 17 June , 2021

الهام حسینی

۲۸شهریور
وزنه برداری قهرمانی جهان | پوپک بسامی ۲ رکورد ملی را جابجا کرد

وزنه برداری قهرمانی جهان | پوپک بسامی ۲ رکورد ملی را جابجا کرد

در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در تایلند، پوپک بسامی ۲ رکورد ملی را جابجا کرد و همچنین تبدیل به اولین دختر وزنه بردار ایرانی شد که در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان شرکت کرده است.

۲۵شهریور
دختران وزنه بردار ایران در جام جهانی تایلند چه کسانی هستند؟

دختران وزنه بردار ایران در جام جهانی تایلند چه کسانی هستند؟

تیم ملی وزنه برداری زنان ایران قرار است برای نخستین بار در مسابقات وزنه برداری زنان جهان در تایلند شرکت کند. وزنه برداری زنان در ایران از سال گذشته قدرت گرفت و اکنون در مسیر حضور در جام جهانی قرار دارد.