الهام چزانی

15فروردین
بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
ورزش بانوان در بازی‌های پارا آسیایی

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با پرتعدادترین کاروان ایران و انبوهی از مدال توسط زنان ورزشکار ایران همراه بود.

15فروردین
بازی‌های پارا آسیایی 2010 گوانگجو
ورزش بانوان در بازی‌های پارا آسیایی

بازی‌های پارا آسیایی 2010 گوانگجو

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو نخستین دوره پارا آسیایی بود که چهارده مدال سهم زنان ورزشکار ایران در چین شد.