سمیه رادپور

18فروردین
والیبال زنان باشگاه‌های آسیا در گذر زمان
به بهانه دومین حضور پیکان در آسیا

والیبال زنان باشگاه‌های آسیا در گذر زمان

پیکان نماینده ایران در والیبال زنان باشگاه‌های آسیا است. پس از دانشگاه آزاد، پرسپولیس، گیتی پسند و بانک سرمایه، پیکان راه را ادامه می‌دهد.