سنا بیداویسی

23آذر
هیرو تهران 115 باژوند بوشهر 40 / بیرحم ، حریص و نابودگر !

هیرو تهران 115 باژوند بوشهر 40 / بیرحم ، حریص و نابودگر !

در مسابقه ای عجیب و یک طرفه ، هیرو قاطع ترین پیروزی یک تیم بر دیگری در فصل جاری لیگ برتر بسکتبال بانوان را به دست آورد. هیرو پس از شوک شکست برابر دانشگاه آزاد ، به ذات نابودگرانه خود بازگشت. بیرحم و حریص در کسب امتیازات بیشتر و بیشتر