Thursday, 17 June , 2021

شمشیر بازی بانوان

۰۶اردیبهشت
پریا ماهرخ از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند
مسابقات شمشیربازی انتخابی المپیک

پریا ماهرخ از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند

پریا ماهرخ ملی پوش شمشیربازی اپه ایران در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا با شکست برابر حریفی از سنگاپور از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

۰۵اردیبهشت
پایان کار نگین کافی در شمشیربازی انتخابی المپیک
فنسر فلوره ایران از پیروزی دور ماند

پایان کار نگین کافی در شمشیربازی انتخابی المپیک

نگین کافی شمشیرباز تیم ملی اسلحه فلوره ایران امروز در مسابقات انتخابی المپیک زون آسیا بدون پیروزی به کار خود خاتمه داد.

۱۳اردیبهشت
پای صحبت فائزه رفیعی | از هزینه های گزاف برای شمشیربازان تا جاه طلبی تازه در آسیا

پای صحبت فائزه رفیعی | از هزینه های گزاف برای شمشیربازان تا جاه طلبی تازه در آسیا

ملی پوش شمشیربازی ایران می‌گوید هزینه لباس شمشیربازی ۴ الی ۵ میلیون تومان است و شمشیربازی حتی پیش از افزایش شدید نرخ ارز هم رشته گرانی بود.

۰۲اردیبهشت
دختران شمشیرباز ایران در راه مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن

دختران شمشیرباز ایران در راه مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن

تیم ملی شمشیربازی زنان ایران آماده می‌شود تا کمتر از دو ماه دیگر در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند. مسابقاتی که از دل آن برای ایران مدال بیرون نمی آید اما ژاپن بخشی از مسیر پیشرفت دختران شمشیرباز است.

۲۵فروردین
۸ دختر شمشیرباز در اردوی تیم ملی سابر و فلوره

۸ دختر شمشیرباز در اردوی تیم ملی سابر و فلوره

اردوی تیم‌های ملی شمشیربازی سابر و فلوره بانوان در تهران آغاز شد و ۸ دختر شمشیرباز در اردوی تیم ملی سابر و فلوره در اردو حضور دارند.