شهرداری تبریز

17دی

نظرات مربیان و بازیکنان تیم های والیبال ذوب آهن و شهرداری تبریز پس از پایان مسابقه

ویدئوی تهیه شده در اصفهان اسپورت پس از پایان دیدار تیم های والیبال ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز در لیگ برتر والیبال زنان که با برتری ذوب آهن در سالن ملت اصفهان همراه بود.