شکوفه کریمی

11اسفند
ترکیب تیم‌های ایرانی حاضر در تکواندو زنان باشگاه‌های آسیا
با حضور کنُ فتح صدر و تجارت انجام می‌شود

ترکیب تیم‌های ایرانی حاضر در تکواندو زنان باشگاه‌های آسیا

ترکیب تیم‌های ایرانی حاضر در تکواندو زنان باشگاه‌های آسیا اعلام شد و سه تیم ایرانی در این رقابت یک روزه در تهران شرکت دارند.

27شهریور
تکواندو زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان
آمار و سوابق ورزش بانوان

تکواندو زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

آمار و نتایج کار حضور تیم ملی تکواندو زنان ایران در مسابقات جهانی و مدال آوران و شرکت کنندگان در این مسابقات