عذرا ملک

08شهریور
بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک
ورزش بانوان در ادوار بازی‌های آسیایی

بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک

ورزش زنان ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۶ بانکوک تایلند نخستین مدال تاریخ خود را توسط تیم ملی والیبال کسب کرد