Saturday, 15 May , 2021

فدراسیون اسکیت

۱۰تیر
ترانه احمدی؛ رویاهای اسکیت باز جوان
برنامه ریزی 10 ساله برای موفقیت

ترانه احمدی؛ رویاهای اسکیت باز جوان

ترانه احمدی بازیکن تیم ملی اسکیت فری استایل است که مقام‌های زیادی از جمله پنجمی و چهارمی آسیا؛ هشتمی، ششمی و سومی جهان و طلای جهان را کسب کرده است.

۱۳اردیبهشت
لعیا عربی ؛ زندگی با اسکیت و آرزوهای دست یافتنی

لعیا عربی ؛ زندگی با اسکیت و آرزوهای دست یافتنی

برای لعیا که روزانه ۶ تا ۸ ساعت تمرین می‌کند عنوان پرافتخارترین اسکیت باز دختر ایران ساده به دست نیامده است.لعیا می‌گوید: می‌خواهم قهرمان جهان شوم و قهرمانی‌هایم را مکرر ادامه دهم. هیچ وقت از اسکیت خسته نمی‌شوم.