مریم جعفرزاده

15فروردین
بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا
ورزش بانوان در بازی‌های پارا آسیایی

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با پرتعدادترین کاروان ایران و انبوهی از مدال توسط زنان ورزشکار ایران همراه بود.

15فروردین
بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون
ورزش بانوان در بازی‌های پارا آسیایی

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون دومین حضور ورزشکاران زن ایران در بازی‌های پارا آسیایی را رقم زد و با یازده مدال همراه شد.