نسرین شکوفی

08شهریور
بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک
ورزش بانوان در ادوار بازی‌های آسیایی

بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک

ورزش زنان ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۶ بانکوک تایلند نخستین مدال تاریخ خود را توسط تیم ملی والیبال کسب کرد

09اسفند
داستان انجمن دوشیزگان و بانوان | یادی از گام‌های ابدی در ورزش زنان ایران
آجر به آجر در تیم های ملی

داستان انجمن دوشیزگان و بانوان | یادی از گام‌های ابدی در ورزش زنان ایران

نگاهی به تاریخ ورزش زنان ایران نشان می‌دهد یک تشکل به نام انجمن دوشیزگان و بانوان در سال‌های رشد ورزش زنان ایران سردمدار بوده است.