henan

12مرداد
واهمه چینی ها در برگزاری مسابقه الهه منصوریان با دختر معجزه‌گر
کارشکنی مسئولان wlf

واهمه چینی ها در برگزاری مسابقه الهه منصوریان با دختر معجزه‌گر

در حالی که قرار بود مسابقه حساس الهه منصوریان با لی‌مینگ‌روی جمعه برگزار شود، این دیدار برای چندمین بار به تاریخ دیگری موکول شد.