kimia alizadeh

26خرداد
حضور کیمیا علیزاده در اردوی تیم دانشجویان | سروی: شرایط مالی فراهم شود به گرند پری می رویم

حضور کیمیا علیزاده در اردوی تیم دانشجویان | سروی: شرایط مالی فراهم شود به گرند پری می رویم

زهرا سروی نایب رئیس فدراسیون تکواندو از حضور کیمیا علیزاده در اردوی تیم دانشجویان خبر داد و در خصوص اعزام تکواندوکاران ملی پوش به ژاپن نیز تاکید کرد اگر شرایط مالی فراهم شود به گرند پری می رویم.