پیلاتس و یوگا | IWSPORTS
افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020

پیلاتس و یوگا | IWSPORTS

04فروردین
۱۰ حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام دهید

۱۰ حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام دهید

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام ۱۰ حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر ۱۵ دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.

چیزی یافت نشد !