Tuesday, 15 June , 2021

روزنامه دیجیتال قهرمانان | نشریه ورزش زنان ایران

۰۹تیر
روزنامه قهرمانان – شماره ۱۵ | دوشنبه ۹ تیر ۹۹
دانلود کنید

روزنامه قهرمانان – شماره ۱۵ | دوشنبه ۹ تیر ۹۹

برای دانلود شماره های گذشته می توانید از منوی سایت به بخش “روزنامه” مراجعه کنید، با مراجعه به سایت کیوسک دیجیتال “جار” از بخش نشریات ورزشی، قهرمانان را دانلود کنید یا یا بخش آرشیو همه شماره ها را مشاهده کنید.

۱۷اردیبهشت
نشریه قهرمانان – شماره ۱۱ | چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

نشریه قهرمانان – شماره ۱۱ | چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

شماره یازدهم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه به صورت PDF منتشر شده و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. برای دانلود شماره های گذشته می توانید از منوی سایت به بخش “روزنامه” مراجعه کنید، با مراجعه به […]

۱۴اردیبهشت
نشریه قهرمانان – شماره ۱۰ | یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

نشریه قهرمانان – شماره ۱۰ | یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

شماره دهم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه به صورت PDF منتشر شده و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات قهرمانان امروز: ۴ صفحه – شماره ۱۰/ تاریخ: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹ / مدیر مسئول: ریحانه اسماعیلی […]

۱۰اردیبهشت
نشریه قهرمانان – شماره ۹ | چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹

نشریه قهرمانان – شماره ۹ | چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹

شماره نهم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه به صورت PDF منتشر شده و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات قهرمانان امروز: ۴ صفحه – شماره ۹ / تاریخ: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹ / مدیر مسئول: ریحانه […]

۰۷اردیبهشت
نشریه قهرمانان – شماره ۸ | ۷ اردیبهشت ۹۹

نشریه قهرمانان – شماره ۸ | ۷ اردیبهشت ۹۹

شماره هشتم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه به صورت PDF منتشر شده و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات قهرمانان امروز: ۴ صفحه – شماره ۸ / تاریخ: یکشنبه ۰۷ اردیبهشت ۹۹ / مدیر مسئول: ریحانه […]

۰۳اردیبهشت
نشریه قهرمانان – شماره ۷ | ۳ اردیبهشت ۹۹

نشریه قهرمانان – شماره ۷ | ۳ اردیبهشت ۹۹

شماره هفتم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه به صورت PDF منتشر شده و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات قهرمانان امروز: ۴ صفحه – شماره ۷ / تاریخ: چهارشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۹ / مدیر مسئول: ریحانه […]

۳۱فروردین
نشریه قهرمانان – یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹

نشریه قهرمانان – یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹

شماره ششم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۸ صفحه در قطع روزنامه به صورت PDF منتشر می‌شود و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات قهرمانان امروز: ۸ صفحه – شماره ۶ / تاریخ: یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹ / مدیر مسئول: ریحانه […]

۲۱اسفند
نشریه قهرمانان – چهارشنبه ۲۱ اسفند

نشریه قهرمانان – چهارشنبه ۲۱ اسفند

شماره پنجم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه و ۲ بار در هفته به صورت PDF منتشر می‌شود و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات قهرمانان امروز: ۴ صفحه – شماره ۵ / تاریخ: چهارشنبه ۲۱ اسفند […]

۱۸اسفند
نشریه قهرمانان – یکشنبه ۱۸ اسفند

نشریه قهرمانان – یکشنبه ۱۸ اسفند

شماره چهارم از نشریه دیجیتال قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه و ۲ بار در هفته به صورت PDF منتشر می‌شود و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات نشریه: ۴ صفحه – شماره ۴ / تاریخ: یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۸ […]

۱۴اسفند
نشریه قهرمانان – چهارشنبه ۱۴ اسفند

نشریه قهرمانان – چهارشنبه ۱۴ اسفند

شماره سوم از نشریه الکترونیک قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه و ۲ بار در هفته به صورت PDF منتشر می‌شود و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات نشریه: ۴ صفحه – شماره ۳ / تاریخ: چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ […]

۱۱اسفند
نشریه قهرمانان – یکشنبه ۱۱ اسفند

نشریه قهرمانان – یکشنبه ۱۱ اسفند

شماره دوم از نشریه الکترونیک قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۴ صفحه در قطع روزنامه و ۲ بار در هفته به صورت PDF منتشر می‌شود و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات نشریه: ۴ صفحه – شماره ۲ / تاریخ: یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸ […]

۰۷اسفند
نشریه قهرمانان – چهارشنبه ۷ اسفند

نشریه قهرمانان – چهارشنبه ۷ اسفند

با پایان دوره آزمایشی، نخستین شماره از نشریه الکترونیک قهرمانان و تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. این نشریه در ۸ صفحه در قطع روزنامه و به صورت PDF منتشر می‌شود و به موضوعات روز ورزش زنان ایران در رشته‌های مختلف می‌پردازد. اطلاعات نشریه : ۸ صفحه – شماره ۱ / تاریخ: چهارشنبه ۷ اسفند […]

۲۱بهمن
روزنامه الکترونیک قهرمانان – دوشنبه ۲۱ بهمن

روزنامه الکترونیک قهرمانان – دوشنبه ۲۱ بهمن

روزنامه الکترونیک قهرمانان و نشریه تخصصی ورزش زنان ایران منتشر شد. تک صفحه – پیش شماره ۰۹ / تاریخ: دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ / سایز: ۳۰۰۰ در ۲۱۰۰ پیکسل / حجم: ۱ مگا بایت روزنامه الکترونیک قهرمانان اولین روزنامه الکترونیک ورزش زنان ایران است که به صورت تک صفحه توسط خبرگزاری ورزش بانوان ایران آی […]